Твір: Черкаська область. Cherkasy region

Черкаська земля дала життя Богдану Хмельницькому, якому було призначено стати лідером нації, що пережила різні часи, і він був першим засновником української держави. Багато чого робиться в Черкаській області для відновлення історичного минулого, щоб співвітчизники знали імена героїв минулих років.

Це такі імена, як Іван Падалка, всесвітньо відомий художник, Тодось Осмачко, письменник, Василь Авраменко, хореограф, і багато інших. Пам’ятники і меморіальні дошки були встановлені під час святкування їхніх ювілеїв на згадку про їх діяльність.

Місце паломництва українців з усього світу – Шевченківський меморіальний комплекс – звенигородська земля і священна Канівська гора, де душа нації, її духовний батько спочиває у вічному спокої. Серед семи історичних і культурних пам’ятників знаходиться всесвітньо відомий Софіївський дендропарк в Умані – справжня перлина. Реформа нашої економіки – головний напрямок змін, що відбуваються. Ті, хто працює в аграрному секторі, змінюють своє ставлення до економічних реформ. У цілому, завдяки іноземним капіталовкладенням в економіку Черкаської області, вона посідає четверте місце серед інших регіонів
України. Найвигідніші контракти були підписані з фірмами зі США, Німеччини, Франції, Польщі й інших країн.

The land of Cherkasy gave birth to Bo-hdan Khmelnytsky who was destined to become the leader of the nation which was surviving difficult times and who was the first to lay the foundation of Ukrainians’ own state. A great deal is being done on the territory of Cherkashchyna to restore the historical past, to bring back to the people the names of our countrymen. They are Ivan Padalka, a world known artist, Todos Osmachka, a writer, Vasyl Avramenko, a choreographer, and many others. The monuments and memorial plaques have been put up to commemorate their activities. The place to which Ukrainians from all over the world make a pilgrimage is the Taras Shevchenko Memorial sites-zvenigorodka area and the sacred Kaniv Mountain where the soul of the nation’s spiritual father rests in its eternal peace. Among the seven historical and cultural reserves the world-famous Sofievka Dendrological Park in Uman is a real pearl. The reform of our economy is the main direction of the changes to be effected.

Those ones in the Cherkasy Region who work in the agrarian sector are changing their attitude to the economic reforms. In general, with regard to foreign investments into economy the Cherkasy Region occupies the fourth place among the other regions of Ukraine. The most beneficial contracts were signed with the firms from the USA, Germany, France, Poland and other countries.

Vocabulary:

To destine [‘destin] – призначати to survive [sa’vaiv] – пережити (події) to restore [ris’to:] – поновлювати; повертати to commemorate [ka’memareit] – святкувати (річницю) pilgrimage [‘pilgnmid3] – паломництво regard [n’ga:d] – повага with regard to – тут: завдяки beneficial [beni’fijal] – вигідний investment [m’vestmant] – вклад; капіталовкладення

Questions:

Whose birth did the land of Cherkasy give to Ukraine? Who was Bohdan Khmelnytsky? What is being done on the territory of Cherkasy? What Ukrainian countrymen became world-known? What does the reform of our economy mean?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір: Черкаська область. Cherkasy region