Chernihiv Region. Чернігівська область

Досить своєрідний характер геополітичної ситуації в Чернігівській області. Давніми сусідами Чернігова є Брянська область Росії і Гомельська область Білорусії. Монумент дружби, розташований на державному кордоні України, Росії і Білорусії,- така візитна картка Чернігівського регіону. Чернігівська область – це “картопляна земля”, земля вирощування і переробки льону, земля тваринництва. Це також земля “великої хімії”, газу і нафти, “текстильна фабрика” України.

Хоча важке економічне становище останніх років змусило

в деяких випадках змінити напрямок економічного розвитку і відступити назад, їм удалося зупинити економічний спад у всіх сферах життя і поліпшити соціальну ситуацію.

Регіональний центр поділяється на 2 райони: Деснянський і Новозаводський. В області 1200 річок. Головна водяна артерія – Десна. Це єдиний регіон в Україні, що робить пожежні машини, шнури, піаніно, кілька видів устаткування для аграрного і промислового комплексів. Пріоритетними галузями є харчова, легка, паливна, машинобудівна і металообробна промисловості. Сільське господарство – важлива складова народного господарства регіону. Geopolitical situation

of the Chernihiv Region is of a rather peculiar character. Russian Bryansk Region and Belarus Gomel Region are Chernihiv’s old-time neighbours. The Friendship monument situated on State borders of Ukraine, Russia and Belarus is the Chernihiv Region visiting-card.

The Chernihiv Region is a “potato land”, it is the land of flax growing and processing, the land of cattle breeding. It is also the land of “big chemistry”, gas and oil, it is Ukraine’s textile shop.

Though difficult economic situation of recent years made them change their economic directions in some cases, and step backward in others, they managed to hold up economic recession in all spheres and to improve social situation. The regional centre is divided into 2 districts: Desnyansky and Novozavodsky. There are 1200 rivers in the region. The main waterway is the Desna river. It is the only region in Ukraine that produces fire trucks, cord fabrics, pianos and several kinds of equipment for agrarian and industrial complexes. The priority industrial branches are the food industry, the light industry, the fuel industry, the machine building industry and the metalworking industry. Agriculture is an important part of the region’s national economy.

Vocabulary:

Peculiar [pi’kju:ha] – особливий fabric [‘fsebrik] – тканина flax [flseks] – льон priority [prai’anti] – пріоритет breeding [‘bn:dirj] – розведення fuel [iju:al] – пальне recession [ri’sejn] – спад

Questions:

How is the regional centre divided? What is the main river in Chernihiv? What does Chernihiv produce? What are the priority industrial branches in Chernihiv?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Chernihiv Region. Чернігівська область