Івано-Франківська область. Ivano-Frankivsk Region

Твір з англіської мови. Івано-Франківська область розташована на південному заході України на з’єднанні Східноєвропейської рівнини й Українських Карпат. Її територія складає 13 900 км2. Населення – 1,5 млн чол. Івано-Франківська область посідає 18-те місце вУкраїні за чисельністю населення і 22-ге – за площею. Вона складається з 14 адміністративних районів і 5 великих і маленьких міст обласного підпорядкування. Регіон багатий на природні ресурси.

Є поклади нафти і газу, торфу, солей фосфору і магнію, великі запаси глини, гіпсу, вапняку і гравію.

Ліси області займають величезну площу з великою кількістю цінних промислових видів дерев. Цінними є також сільськогосподарські угіддя. За місцевими водними ресурсами Івано-Франківська область знаходиться на другому місці серед регіонів України. Найбільші ріки – Дністер, Черемош і Прут. Економіка регіону індустріально-сільськогосподарська.

Промисловий потенціал регіону головним чином зосереджений в Івано-Франківську, Коломиї.

The Ivano-Frankivsk Region is located in the south-west of Ukraine at the juncture of the East – European Plain and the Ukrainian Carpathians. Its territory is 13 900 km2. Population – 1.5 million people. The Ivano-Frankivsk Region is the 18th region of Ukraine as for the population and the 22nd

as for the territory. It comprises 14 administrative districts and 5 cities and towns of the regional subordination. The region is rich in natural resources. There are the deposits of oil and gas, peat, phosphates and magnesium salts, large deposits of clay, gypsum, limestones and gravel.

Forests of the region occupy a large territory with a lot of valuable industrial species of timber.

The agricultural lands are valuable too. As for local water resources, the Ivano-Frankivsk Region ranks the second among the regions of Ukraine. The largest rivers of the region are the Dniester, the Cheremosh, and the Prut. The economy of the region is of industrial-agricultural character.

The industrial potential of the region is mainly concentrated in Ivano-Frankivsk, Kolomyya.

Vocabulary:

Juncture [‘d/jAqktfa] – з’єднання peat [pi:t] – торф plain [plem] – рівнина clay [klei] – глина to comprise [kam’praiz] – включати в себе magnesium salt [mseg’ni:zjam] – магнієва сіль subordination [sabo:di’nerjn] – підпорядкування, субординація

Questions:

Where is the Ivano-Frankivsk Region located? What is its territory? Is Ivano-Frankivsk the 18th region of Ukraine as for the population? How many administrative districts are there in the Ivano-Frankivsk Region? What can you say about natural resources in this region?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Івано-Франківська область. Ivano-Frankivsk Region