Твір з англіської мови Рівненська область

Rivne was founded in the 13th century. Рівне було засноване в 13 сторіччі. У 18 і 19 століттях офіційно місто належало Росії, але фактично воно було столицею власного королівства польської родини Любомир-ських, що мали навіть власну армію. Їхній палац був спалений у 1927 році.

Під час Другої світової війни німці зробили Рівне своєю адміністративною столицею. Місто було цілком зруйноване після фатальної битви. Сьогодні визначною пам’яткою Рівного є Вознесенський собор (раніше музей атеїзму), музично-драматичний театр, обласний етнографічний музей. Пам’ятник

жертвам фашизму розміщений на місці концентраційного табору, де нацисти вбили близько 80 000 чоловік.

In The 18Th And 19th centuries it officially belonged to Russia, but in fact it was the capital of a private kingdom of the Polish Lubomirsky family which had its own army. Their palace was burnt down in 1927. During the World War II the Germans used Rivne as their administrative capital in Ukraine. The city was fully destroyed as a result of fatal fighting. Today the places of interest in the city are the Resurrection Cathedral, built in 1895 (formerly the atheism museum), the Music and Drama Theatre, the Regional Ethnographic Museum. The Victims of Fascism monument is on the place of a concentration camp where the Nazis killed about 80,000 people. The Rivne Region was founded on the 4th of December, 1939. It is situated in the north-western part of Ukraine and occupies the territory of 20 100 km2. It borders on the Zhytomyr, Khmelnytsk, Ternopil, Lviv and Volyn regions of Ukraine and the Brest and Gomel Regions of Belarus. As to

its administrative-territorial division the region includes 10 towns and 16 districts. The population of the region is 1 200 000 people. The region has a favourable geographical location and a developed transport system. The Rivne Region possesses a certain potential of the natural resources. They are: stones, limestone and other mineral building materials. Large deposits of amber are of great importance. Deposits of phosphorites, sources of mineral water and mud have been discovered. The surface waters of the Rivne Region include 170 rivers, many lakes and ponds. Industry and agriculture possess the leading place in the economy of the region.

Рівненська область була заснована 4 грудня 1939 р. Вона розташована на північному заході України і займає територію 20 100 км2. Вона межує з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України, а також Брестською і Гомельською областями Білорусії. Щодо адміністративно-територіального розподілу – область містить у собі 10 міст і 16 районів. Населення обласного центру – 1 200 000 чол. Область має сприятливе географічне положення і розвинену транспортну систему. У Рівненській області значний потенціал природних ресурсів. Це камень, вапняк й інші будівельні матеріали. Величезні запаси янтарю дуже важливі для регіону. Були відкриті поклади фосфоритів, джерела мінеральної води і грязі. Водний басейн включає в себе 170 рік, багато озер і ставків. Промисловість і сільське господарство посідають провідне місце в економіці регіону.

Vocabulary:

Division [di’vrjn] – розподіл to possess [pa’zes] – володіти amber [‘semba] – бурштин mud [тлсі] – грязюка

Questions:

When was the Rivne Region founded? Where is it situated? What countries does it border on? How many districts does the region include? Has the region a developed transport system? What deposits have been discovered in the Rivne Region? What place does the Rivne Region possess in the economy? private kingdom [‘praivit ‘kirjdam] – власне королівство Resurrection Cathedral [,reza’rek[n ka’0i:dral] – собор Воскресіння to burn (burnt) down [Ьз:п] – спалити fatal fighting [‘feitl ‘faitirj] фатальна битва ethnographic [aS’rrografik] етнографічний

Questions:

When was Rivne founded? Who did Rivne belong in the 18th century to? How did the Germans use Rivne during the World War II? What are the places of interest in Rivne? Where is the Victims of Fascism monument situated?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Рівненська область