Твір з англіської мови: Хмельницька область

Хмельницька область розташована в західній частині України на Волинсько-Подільській височині. Область межує з Вінницькою областю на сході, Тернопільською на заході, Рівненською на північному заході і Чернівецькою на півдні. Площа Хмельницької області 20 600 км2. Щодо адміністративного розподілу – в області 13 міст, 20 районів і багато сіл. Найбільші міста – Хмельницький і Кам’янець-Подільський. Інші міста досить невеликі за кількістю населення.

Населення Хмельницької області – 1 590 000 чол. Область розташована в сприятливому географічному

поясі. Звідси відкриваються ворота як на Схід, так і на Захід. Транспортна система області досить розвинена. Найважливіша залізниця й інші дороги України проходять по території Хмельницької області. Швидкісна залізниця “Київ – Захід” і “Західна Європа – Київ” знаходиться в стадії будівництва і пройде через Хмельницьку область. Енергетика області базується на видобутку вугілля і нафти, природного газу і місцевих торф’яних покладів. Легка промисловість представлена текстильними фабриками.

У Хмельницькому є взуттєва, трикотажна, галантерейна й інші фабрики.

Власне кажучи, це і є Хмельниччина.

Вона щедро відкривається тим, хто хоче побачити дороги і стежини маленької, але красивої землі.

The Khmelnytskyi Region is located in the western part of Ukraine in the Volyno-Podilska highlands. The region borders on Vinnytsia in the east, Ternopil in the west, Rivne in the north-west and Chernivtsi in the south. The area of the Khmelnytskyi Region is 20 600 km2.

As for its administrative division, the region has 13 cities, 20 districts and many villages. The largest cities are Khmelnytskyi, and Kamianets-Podilskyi. The other cities and towns are rather small as for their population. Population of the Khmelnytskyi Region is 1 509 000.

The region is located in a favourable geographical area. It is a gateway to both the East and the West.

The transport system of the region is quite developed. The most important railway and other roads of Ukraine go through the territory of the Khmelnytskyi Region. The highspeed railways “Kyiv-West” and the “Western Europe-Kyiv” are being designed and will go through the Khmelnytskyi Region.

The region energetics is based upon extracted coal and oil, natural gas and local peat-bed.

The light industry branch is represented by textile factories. There are shoe, knitted-goods, haberdashery and other factories in Khmelnytskyi. In short, this is Khmelnytchyna. It is generously opened for all those who want to see the roads and paths of a small but beautiful land.

Vocabulary:

Highway [‘haiwei] – шоссе highspeed [hai’spi:d] – швидкісний to design [di’zain] – проектувати; складати generously [‘d3enarasli] – щедро extracted [lk’strsektid] – добутий

Questions:

Where is the Khmelnytskyi Region located? What does it border on? Do you know the area of the Khmelnytskyi Region? How many cities are there in this region? What are they? Name the largest cities in the Khmelnytskyi Region. Is the population more than one million?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови: Хмельницька область