Твір з англіської мови – The Kirovohrad Region

Кіровоградська область розташована в центральній частині України між Дніпром і Південним Бугом, у південній частині Наддніпров’я. Вона була утворена 10 січня 1939 р. Її територія складає 24 600 км2. Адміністративний центр регіону – Кіровоград. Населення області – 1 230 000 чоловік. Населення різноманітне за своїм етнічним складом: українці, росіяни, молдовани, білоруси, євреї й ін. Область складається з 21 адміністративного району. Область має сприятливе географічне положення і розвинену транспортну мережу.

Її територія перетинається численними

залізничними магістралями, що з’єднують важливі індустріальні і сільськогосподарські частини півдня з центром і південним заходом України.

Шосейні шляхи з’єднують Україну з центральною і південною Європою. Велика розгалуженість телефонних мереж дозволяє мати зв’язок з багатьма країнами. Кіровоградська область – унікальний центр української культури. Це місце народження українського професійного національного театру, заснованого такими корифеями сцени, як М. Кропивницький і І. Тобілевич. Далеко за межами регіону й України відомі танцювальний ансамбль “Пролісок”, самодіяльний ансамбль “Ятран”,

самодіяльний народний ансамбль “Весна”, регіональне дитяче філармонічне товариство. Справжній фестиваль національної культури – це “Вересневі самоцвіти”, який щорічно проходить у селі Надія, одному із наймальов-ничіших місць області. В області безліч клубів і кінотеатрів, багато публічних бібліотек, 2 театри, 8 музеїв, багато музичних шкіл і шкіл мистецтв. У регіоні значний науковий потенціал. Робота учених відзначена міжнародною організацією імені Сороса.

Область також багата на спортивні традиції. У спортивних школах і коледжах тренуються ряд всесвітньо відомих спортсменів, серед яких Олеся Дудник (гімнастика), Олена Сухорук (важка атлетика) і Олександр Корецький (самбо).

The Kirovohrad Region is located in the central part of Ukraine between the Dnieper and the South Bug in the southern part of Prydniprovska Upland. It was established on the 10th of January, 1939.

Its territory is 24 600 km2. Administrative centre of the region is Kirovohrad. The region is inhabited by 1 230 000 people. Various kinds of population inhabit this region: Ukrainians, Russians, Moldovans, Belorussians, Jews, etc. The region consists of 21 administrative districts.

The region has got a favourable geographical position and developed transport network. Its territory is crossed by numerous railways, linking important industrial and agricultural areas of the south with the centre and the south-west of Ukraine. Highways link Ukraine with central and southern Europe.

Extended telephone network allows to communicate with most of the countries. The Kirovohrad Region is a unique centre of the Ukrainian culture. This is the birthplace of the Ukrainian professional national theatre founded by such coryphaei of the stage as M. Kropyvnytski and I. Tobilevych. Prolisok dance ensemble, Yatran amateur ensemble, Vesna amateur folk ensemble, Regional children’s philharmonic society are known far beyond the region and Ukraine.

A true festival of the national culture is “Veresnevi Samotsvity”, the annual professional and amateur art festival held in Nadiya village, one of the most picturesque places of the region. There are a lot of clubs and cinemas, many public libraries, 2 theatres, 8 museums, many music schools and schools of art in the region. The region has a considerable scientific potential. The work of scientists has received a grant of the Soros International Foundation. The region is also rich in sporting traditions.

Its sporting schools and colleges have trained a number of the world rank sportsmen, among them the world champions Olesya Dudnyk (gymnastics), Olena Sukhoruk (weight-lifting), and Alexander Koretski (sambo).

Vocabulary:

To inhabit [m’hsebit] – жити; населяти network [nat’w3:k] – мережа (дротів) jew [сізи:] – єврей extended [iks’tendid] – великий, розгалужений

Questions:

Where is the Kirovohrad Region located? When was it established? What’s this territory like? What is the administrative centre of the region like? Telephone network allows to communicate with other countries, doesn’t it? Who founded the national theatre in Kirovohrad? What ensembles are known far beyond the region? What is a true festival of the national culture? Has the region a scientific potential? 10. What are the world champions of the Kirovohrad Region?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови – The Kirovohrad Region