Шкільний Твір з англіської мови Kyiv Region. Київська область

Київська область – адміністративна територія, розташована в північній Україні на берегах Дніпра й утворена 27 лютого 1932 року. На півночі межує з Білорусією. Її загальна площа 28 100 км2. Область поділяється на 25 районів і 24 міста. Центр області і столиця країни – Київ. Область розташовується на горбкуватій рівнині на території середньої течії Дніпра.

Північну частину створює Поліська низовина. Центральна і південно-західна частини розташовані в межах Придніпровської височини. Найбільша ріка – Дніпро з притоками Прип’ять, Уж, Ірпінь,

Десна й іншими. Рослинність центральної і південної частин області належить до лісостепової. Ліси займають 516 000 гектарів території. В області мало корисних копалин, але є поклади будівельних матеріалів, каоліну, бурого вугілля, а в південно-західній частині – поклади золота, торфу, алмазів. Клімат помірно континентальний, досить м’який.

92,1 % населення – українці. Київська область – індустріальна і сільськогосподарська.

Тут виробляють електронне устаткування. Сільськогосподарські машини, екскаватори, холодильники і різні прилади також виробляються тут. Сільське господарство переважно спеціалізується

на тваринництві і рослинництві. На жаль, внаслідок чорнобильської катастрофи багато земель області неможливо використовувати. Тут народилися багато відомих українців. Це гетьман І. Мазепа, автор українського гімну П. Чубинський, космонавт П. Попович і художниця К. Білокур.

The Kyiv Region is an administrative region in northern Ukraine on both banks of the Dnieper River, formed on the 27th of February 1932. In the north it borders on Belarus. Its total area is 28 100 km2. The region is divided into 25 districts and 24 cities. The region centre and national capital is Kyiv. The region is located on the rolling plain of the middle Dnieper Basin. Its northern part is located in the Polisia Lowland. Its central and southwestern parts lie in the Dnieper Upland. The main river is the Dnieper and its tributaries are the Prypiat, Uzh, Irpin, Desna and others. The vegetation of the region’s central and southern parts is of the forest-steppe variety. Forests cover 516 000 hectars of the area. The region lacks mineral resources, but it has deposits of the building materials, kaolin, brown coal, and in the southwestern part there are deposits of gold, peat, diamonds. The climate is temperate-continental and it is rather mild. Ukrainians constitute 92.1 per cent of the population.

The Kyiv Region is an industrial and agricultural region. It produces electrotechnical equipment.

Agricultural machines, excavators, refrigerators and different appliances are also produced there.

Agriculture mostly specializes in animal husbandry and plant growing. Unfortunately it is not possible to use many soils of the region after the Chernobyl disaster. Many famous Ukrainians were born there. They are the hetman I. Mazepa, the author of the Ukrainian anthem P. Chu-bynsky, the cosmonaut P. Popovych and the painter K. Bilokur.

Vocabulary:

To border [‘bo:da] – межувати peat [pi:t] – торф rolling plain – горбкувата рівнина appliances [a’plaiansiz] – прилади to lack [lsek] – відчувати нестачу disaster [di’za:sta] – катастрофа kaolin [‘keialm] – каолін anthem [‘sen0am] – гімн

Questions:

Where is the Kiev Region situated? What is its total area and population? What resources deposits does it have? What do the Kyiv Region’s enterprises produce? What famous people were born there?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Шкільний Твір з англіської мови Kyiv Region. Київська область