Zhytomyr region. Житомирська область

Житомирська земля – красива, мальовнича частина північно-західної України. Її площа складає 30 000 км2. Населення досягає майже 1 500 000. Адміністративний центр області – місто Житомир, якому більше 11 сторіч. За тисячолітню історію з’явилися такі міста, як Коростень, Овруч, Малин. Завдяки перевазі географічного положення, область має гарний зв’язок з Києвом, Львовом, Ужгородом, Одесою, Харковом, Мінськом, Москвою, Санкт Петербургом, а також із країнами східної і центральної Європи. Регіон багатий на природні ресурси.

Є Декоративні камені,

мармур, коштовні камені, сировина для металургійної промисловості, вапняк, буре вугілля, торф. Житомирська область забезпечує всю Україну збагаченим титаном, а також експортує його. Регіон є першим в Україні за лісовими багатствами. Майже 1/3 території вкрита лісами. У сільському господарстві по виробництву зерна і бобових культур, хмелю і цикорію, цукру, молока і м’яса регіон посідає перше місце в країні. Промислова база регіональної економіки – це машинобудування і машиноінструментальні заводи. Регіон має величезний обсяг виробництва керамічної продукції. Приватний сектор усе більше розширюється в промисловості
регіону. Іноземна торгівля відіграє важливу роль у розвитку регіону.

Zhytomyr land is a beautiful, picturesque piece of north-western Ukraine. It’s area is about 30 000 km2. Population reaches almost 1 500 000. The administrative centre of the region, the city of Zhytomyr, is more than 11 centuries old Thousand years of history have also such towns as Korosten, Ovruch, Malin. Due to its advantageous geographical position the region has good connections with Kyiv, Lviv, Uzhgorod, Odesa, Kharkiv, Minsk, Moscow, Saint – Petersburg, as well as with the countries of Eastern and Central Europe. The region is rich in natural resources. There are decorative stones, marble, gems, raw materials for steel and constructing industries, lime-stone, brown coal, peat among them. The Zhytomyr Region supplies the whole Ukraine with the titanium concentrate and exports it too.

The region is the first in Ukraine for the wood. Almost one third of its territory is covered with forests and woods. In agriculture, along with the production of grain and beans, sugar beets, milk and meat production, the region is in the first place in the country in the production of hop, flax and chicory. The industrial basis of the regional economy are its machine building and machine tools factories. The region has great capacities in the industrial ceramics production. Private sector is expanding more and more in the region’s industry. Foreign trade is an important part of the development of the region.

Vocabulary:

Gem [сізет] – дорогоцінне каміння advantageus [ad’va:ntid3es] – переважний hop [hap] – хміль chicory [‘tfikari] – цикорій

Questions:

Does the region have good connections with the countries of Eastern and Central Europe? What are the ancient towns of the region? What natural resources are there in the region? Is the region the first in Ukraine for the wood? What agricultural plants do the farmers grow?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Zhytomyr region. Житомирська область