Твір з англіської мови: Ми живемо в Україні

Україна – суверенна держава. Вона має свою територію, свій уряд, Національний Герб, Державний Прапор і Гімн. Географічне положення України дуже сприятливе для розвитку відносин як з країнами Європи, так і всього світу. Вона межує з Росією, Білорусією, Молдовою, Словаччиною, Польщею, Угорщиною і Румунією.

Вона омивається Чорним і Азовським морями. Головні ріки – Дніпро, Дністер, Донець та інші. Територія України в основному вкрита рівнинами. Українські Карпати і Кримські гори займають тільки 5 % території. У країні добре розвинені промисловість

і сільське господарство. В Україні багато корисних копалин. Населення України складає біля 50 млн чоловік. Найбільші міста – Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Миколаїв та ін. Україна має давню історію. У неї самобутня культура і мистецтво.

Україна – один із членів Організації Об’єднаних Націй (ООН) і бере участь у роботі багатьох міжнародних організацій. Вчені України зробили великий внесок у світову науку. В останні роки українці виявляють великий інтерес до української історії і культурної спадщини.

Останнім часом Україна встановила нові відносини з країнами в усьому світі.

We

Live In Ukraine. Ukraine is a sovereign state. It has its own territory, government, national emblem, state flag and anthem. The geographical position of Ukraine is very favourable for the development of its relations with the countries of Europe, as well as with the countries throughout the world. It borders on Russia, Belarus, Moldova, Slovakia, Poland, Hungary, Romania. It is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. The major rivers are the Dnieper, the Dniester, the Donets and others. The territory of Ukraine consists mostly of plains. The Ukrainian Carpathians and the Crimean Mountains make up only 5 % of its area. It is a well-developed industrial and agricultural country. Ukraine has many natural resources. The population of Ukraine is about 50 million people.

The biggest cities are Kyiv, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa, Lviv, Mykolaiv and others. Ukraine has an ancient history. It has its own original culture and arts.

Over recent years people of Ukraine display a keen interest in the Ukrainian history and cultural heritage. Nowadays Ukraine has established new relations with the countries throughout the world.

Ukraine is one of the members of the United Nations Organization (UNO) and participates in the work of many international organizations. Scientists of Ukraine have made a great contribution to the world science.

Vocabulary:

Anthem [‘sen0am] – гімн United Nations Organizationmajor [‘теїсіза] – Організація Об’єднаних Націй well-developed [/weldi’velapt] – добре розвинений

Questions:

What main cities do you know? What mountains are there on the territory of Ukraine? Name the mountains of Ukraine and how much do they make up of the whole area? Has Ukraine an ancient history or a modern one? What can you tell about recent years of independent Ukraine?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір патріотизм відповідальність за долю батьківщини.
Твір з англіської мови: Ми живемо в Україні