Kherson Region. Херсонська область

Херсонська область розташована на півдні України, у зоні степів, що досягають Дніпра. Територія області розташована в Причорноморській низовині. Площа складає 28 500 км2. Населення більше 1 000 000 чоловік. Адміністративний розподіл такий: 18 сільських районів і 3 муніципальних райони в Херсоні.

В області 9 великих міст, три з них обласного підпорядкування, 30 районних центрів і безліч сіл. В області проживає більше ніж 50 національностей. Більша частина – українці. За сільськогосподарськими кліматичними умовами регіон поділяється на шість зон

– хлібні і промислові: зерно вирощують у північних і східних районах, овочеві, садово-городні і виноробні культури – на півдні й у центральних районах області. Останні роки характеризуються тенденцією до передачі землі фермерам і населенню. Громадський сектор залишається головним виробником сільськогосподарської продукції.

The Kherson Region is situated in the south of Ukraine, the zone of steppes, which reaches the Dnieper. The territory of the region is situated on the Black Sea Lowland. The area is 28 500 km2.

The population is more than 1 000 000 people. Administrative division: the area consists of 18 rural districts and 3 municipal districts in the Kherson-city. The region has 9 cities, 3 of them are regional subordinates, 30 towns and many villages. There are more than 50 nationalities in the region.

The share

of the Ukrainians is the biggest. Agricultural-climatical conditions: the region is divided into 6 zones: cereals and industrial crops are cultivated in the northern and eastern areas, vegetable-growing, gardening, vinegrowing are cultivated in the southern and central areas. The last years are characterised by the basic tendency of the land transmission to the farmers and population.

The public sector remains the main producer of the agricultural production.

Lowland [lauland] – низина administrative [ad’mmistrativ] адміністративний division [di’vrjn] – розподіл vinegrowing [‘vamgrauirj] – виноградарство rural [‘rural] – сільський municipal [mju:’nisipal] – муніципальний cereal [‘siarial] – хлібний transmission [trsenz’mijn] передача; трансмісія

Questions:

Where is the Kherson Region situated? Is the territory situated on the Black Sea Lowland? What can you say about the population of the Kherson Region? How many districts are there in the Kherson Region? The region is divided into 6 zones, isn’t it?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Kherson Region. Херсонська область