Твір з англіської мови Луганська область. Luhansk Region

Луганська область – адміністративна територія в південно-східній Україні. Вона межує з Росією. Загальна площа 26 700 км2, населення – 2 673 800 тис. жителів. Обласний центр – місто Луганськ. Донець, що тече в південно-східному напрямку, поділяє область на дві частини. Північна частина складається з горбкуватої рівнини, що піднімається від Донецької низовини до вершин Центральної височини.

Південну частину місцевості складає Донецький кряж – горбкувата рівнина, висотою 200-250 м над рівнем моря, з багатьма річковими долинами, ущелинами

і ярами. Найбільша ріка – Донець із притоками Лугань і Велика Кам’янка з правого боку, Борова, Айдар і Дер-куль – з лівого. Тут є також озера. Область розташовується в лісостеповій і степовій зонах. Область багата на поклади бурого вугілля і природного газу, а також вапняку, крейди і глини. Клімат континентальний: літо жарке і сухе, зима холодна і малосніжна. Українці складають 53 % населення, росіяни – 43 %. Це індустріальна область. Основні галузі господарства – паливна, машинобудівна і металообробна, хімічна, легка і харчова промисловість. Найбільші промислові центри – Луганськ, Лисичанськ, Красний Луч. Сільське
господарство спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці і кукурудзи. Важливою галуззю сільського господарства є тваринництво. Розвинені також садівництво і виноградарство. В області є численні залізниці та автомагістралі. Багато відомих людей народилися в Луганській області. Це В. Даль, В. Ляхів, О. Бахмутський та інші.

It is an administrative territory in southeastern Ukraine. It borders on Russia. Its total area is 26 700 km2, and its population is 2 673 800. Luhansk is the region’s centre. The Donets River, which flows in a southeastern direction, divides the region into two distinct zones. The northern part consists of a hilly plain rising from the Donets Lowland to spurs of the Central Upland. The southern region consists of the Donets Ridge, an undulating plain with an elevation of up to 200-250 metres dissected by river valleys and ravines. The largest river is the Donets with its tributaries – the Luhan and the Velyka Kamianka on the right bank and the Krasna, the Borova, the Aidar, and the Derkul on the left. There are also lakes there. The region is located in forest-steppe and steppe zones. The region is rich in lignite and natural gas deposits, as well as limestone, chalk, and clay. The climate is continental: summers are hot and dry, and winters are cold and snowless.

Ukrainians constitute 53 per cent of the population, and Russians – 43 per cent. It is an industrial region. The main industries are the fuel industry, machine-building and metalworking industries, the chemical industry, light industry and food processing. The biggest industrial centres are: Lu-hansk, Lysychansk, Krasnyi Luch. Agriculture specializes in the winter wheat and corn growing. Animal husbandry is a very important branch of agriculture. Horticulture and vine-growing are also developed there. The region has a very dense network of railways and highways. Many famous people were born in the Luhansk Region. They are V. Dal, V. Liakhov, O. Bakh-mutsky, and others.

Vocabulary:

Distinct [di’stirjkt] – окремий spur [sp3:] – вершина ravine [ra’vi:n] – лощина, яр dissected [di’sektid] – розсічений limestone [laimstaun] – вапняк f uel [iju:al] – паливний horticulture [‘ho:tikAlt[a] – садівництво vine-growing [‘vamgrauirj] – виноградарство dense network – густа мережа

Questions:

Where is the Luhansk Region situated? What can you say about the region’s landscape? What kind of region is it? What is produced there? What famous people were born there?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Луганська область. Luhansk Region