Dnipropetrovsk Region. Дніпропетровська область

Твір з англіської мови. Дніпропетровська область – адміністративна територія в південно-східній Україні, розташована в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. Її площа 31 900 км2, чисельність населення 3 745 000 жителів. Область поділяється на 22 райони і 20 міст. Обласний центр – місто Дніпропетровськ. Її західну частину частково складає Придніпровська височина, південну – Причорноморська низовина. Головна ріка – Дніпро з притоками.

Це Мокра, Інгулець, Орель і Самара. Маленькі річки стають дуже мілководними влітку. Дніпропетровська

область багата на корисні копалини. Тут великі поклади залізної руди, марганцю, нікелю, антрациту, природного газу і золота, бурого вугілля і будівельних матеріалів. Клімат помірно континентальний, з досить холодною зимою і спекою влітку. Українці складають 73 % населення. Дніпропетровська область – один з найбільш розвинених індустріальних регіонів України.

Металургія – найважливіша галузь господарства. За нею йдуть машинобудування, легка і харчова промисловість. Машинобудівна і металообробна промисловості виробляють устаткування для гірничорудної і металургійної промисловості, металовироби, промислове

устаткування, електроприлади і транспортне устаткування, сільськогосподарські механізми.

Дніпропетровська область – це регіон з розвиненим рослинництвом, тваринництвом та галузями переробки молочної продукції. Основні посівні культури: зернові, соняшник, озимі й овочі. Область має густу мережу залізниць.

The Dnipropetrovsk Region is an administrative region in southeastern Ukraine lying in the middle and lower basin of the Dnieper River. Its area is 31 900 km2, and its population is 3 745 000. It is divided into 22 regions and 20 cities. The region’s capital is Dnipropetrovsk. Its western section is a part of the Dnieper Upland, in the south – the Black Sea Lowland. The main river is the Dnieper with its tributaries. They are the Mokra, the Inhulets, the Orel and the Samara. The small rivers become very shallow in the summer. The Dnipropetrovsk Region is rich in mineral resources.

It contains large deposits of iron ore, manganese ore, nickel, anthracite coal, natural gas and gold, lignite, and building materials. The climate is temperate-continental, with rather cold winters, and hot summers. Ukrainians constitute 73 per cent of the population.

The Dnipropetrovsk Region Is one of the leading industrial areas of Ukraine. Ferrous metallurgy is the most important branch of industry. It is followed by machine-building, light industry, and food industry. Machine-building and metal-working industries produce metallurgical and mining equipment, metal products, manufacturing equipment, electric and transport equipment, agricultural machinery. The Dnipropetrovsk Region is a region of intensive grain growing, animal husbandry, and dairying. The main crops are sunflowers, grains, winter wheat and vegetables.

The region has a dense network of railways.

Vocabulary:

Basin [‘beisn] – басейн (ріки) manganese ore [‘mserjgani:z o:] – марганець lignite [lignait] – буре вугілля ferrous metallurgy [‘ferasmi’tselad3i] – залізна металургія dairying [‘dearnrj] господарство dense network – густа мережа shallow [‘Jselau] – мілкий deposits [di’pDzits] – поклади

Questions:

Where is Dnipropetrovsk Region situated? What can you say about its geographical position? What rivers are there? What products are produced there? What does the region’s agriculture specialize in?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dnipropetrovsk Region. Дніпропетровська область