Твір з англіської мови Poltava region. Полтавська область

Область Розташована в центральній частині Лівобережної України. Її загальна площа 28 800 км2, населення – 1 693 100 чоловік. Поділяється на 25 районів, має 12 міст. Обласний центр – місто Полтава. Полтавська область знаходиться в Придніпровській низовині, перетнутій річковими долинами і ярами. Головні ріки – Сула, Псел і Ворскла, що течуть на південь і впадають у Дніпро. Область багата на мінеральні корисні копалини, такі як природний газ, нафта, залізна руда, граніт, глина, торф, пісок.

Є джерела лікувальних мінеральних Вод у Миргороді, Нових

Санжарах. Клімат помірно континентальний. Зима помірно холодна, літо тепле. Область знаходиться на південній межі лісостепової зони. Ліси займають 7,1 % території. В області розвинені овочівництво, м’ясо-молочне тваринництво, рослинництво. Основні галузі виробництва – машинобудування, харчова і легка промисловість. Найбільші машинобудівні заводи в Полтаві (турбіни, електромотори), Кременчуці (автомобілі, вагони). Тут також виробляються тканини і швейні вироби. Основні залізничні магістралі: Київ – Полтава – Харків, Київ – Полтава – Донецьк, Полтава – Кременчук – Одеса. Кременчук – найбільший
річковий порт.

У Полтаві знаходиться аеропорт. Широко відомий традиційний щорічний Сорочинський ярмарок. На Полтавщині народилися відомі діячі. Cеред них Г. Сковорода, співачка М. Чурай, письменники А. Тесленко, П. Мирний, М. Гоголь, І. Котляревський і багато інших.

The Poltava Region is situated in the central part of Left-Bank Ukraine. Its total area is 28 800 km2, and its population is 1 693 100. It is divided into 25 regions, and it has 12 cities. Poltava is the region’s centre. The Poltava Region lies on the Dnieper Lowland, which is dissected by river valleys and ravines. The main rivers are the Sula, the Psel, and the Vorskla, which flow southward to the Dnieper. The region has rich deposits of natural resources, such as natural gas, oil, iron ore, granite, clay, peat, sand. There are mineral curative springs in Myrhorod, Novy Sanzhary. The climate is moderate continental. Winters are not very cold, summers are warm. The region lies at the southern edge of the forest-steppe belt. Forests cover 7.1 % of the land area. Vegetable-growing, meat – and dairy-processing, and grain farming are well developed in the region. The main industries are machine-building, food-processing, light industry. The largest machine-building enterprises are in Poltava (turbines, electric motors), Kremenchuk (motor vehicles and railway cars). Fabrics and clothing goods are also produced there.

The main railway lines are the Kyiv – Poltava – Kharkiv, Kyiv – Poltava – Donetsk, Poltava – Kremenchuk – Odessa. Kremenchuk is the largest river port. There is an airport in Poltava.

The Poltava Region is famous by the Sorochinsky fair, that traditionally takes place there every year. Many famous people were born there. Among them H. Skovoroda, the singer M. Churai, the writers A. Teslenko, P. Myrny, N. Gogol, I. Kotliarevsky, and others.

Vocabulary:

Ravine [ra’vi:n] – лощина, яр vehicle [‘vi:ikl] – транспортний засіб iron ore [‘aian о:] – залізна руда peat [pi:t] – торф fabrics [‘fsebriks] – тканини curative [‘kjuarativ] – цілющі fair [tea] – ярмарок

Questions:

What is the geographical position of the region? What natural resources is the region rich in? What is produced in the region? What do you know about the Sorochinsky fair? What famous people were born there?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Poltava region. Полтавська область