Твір з англіської мови Ужгород. Uzhhorod

Ужгород (колишній Унгар) – південні ворота до української частини Карпат, головне місто українського Закарпаття. Місто знаходиться на відстані 4 км від словацького кордону і 25 км від угорського. Ужгород існував, починаючи з 903 року нашої ери. Закарпаття було частиною Угорщини, потім належало Чехословаччині. Тільки наприкінці Другої світової війни Закарпаття й Ужгород як його центр стали частиною України. Ріка Уж протікає зі сходу на захід через усе місто.

Ужгородський замок у сучасному вигляді був побудований у 15-16 сторіччях для захисту

від турків. У палаці в центрі міста розташовується Закарпатський музей краєзнавства. Він має виставки з археології, народного мистецтва й одягу регіону. Музей демонструє демонструють велику різницю між етнічними групами. Поруч із замком знаходиться Закарпатський музей народної архітектури і побуту. Тут ви можете побачити старі будинки, традиційні меблі, одяг і ремісничі інструменти. Найбільш цікаве місце в музеї – дерев’яна церква Св. Михайла. Недалеко від замку знаходиться головний корпус Ужгородського університету й університетський ботанічний сад. У саду ростуть екзотичні дерева з Тибету. У будинку ужгородської
філармонії раніше була синагога. За філармонією знаходиться маленька залізниця, якою керують діти.

Uzhhorod (formerly Ungvar) is the southern gateway to the Ukrainian section of the Carpathian Mountains, and the main town of the Transcarpathian Region of Ukraine. It lies four kilometres away from the Slovak border and 25 kilometres away from the Hungarian border. Uzhhorod has existed since 903 A. D. Transcarpathia was in Hungary and then in Czechoslovakia. Only at the end of the World War II Transcarpathia with Uzhhorod as its centre became a part of Ukraine. The river Uzh runs from east to west across the city. Uzhhorod Castle in its present form was built in the 15th-16th centuries against the Turks. The palace in the centre of the city houses the Transcarpathian Museum of Local Lore. It has exhibitions on archaeology, the folk art and dress of the region.

The Museum shows great difference between the different ethnic groups. Next to the Castle is the Transcarpathian Museum of Popular Architecture and Life. Here you can see old wooden buildings, furniture, costumes and crafts.

The Most interesting place here is the wooden St Michael Church. Not far from the castle is the main building of Uzhhorod University with the University Botanical Gardens down the street. The gardens have exotic trees from Tibet. The Uzhhorod Philharmonia building is the former synagogue. Behind the Philharmonia is a little railway run by children.

Vocabulary:

To exist [lg’zist] – існувати exhibition [,eksi’bijn] – виставка Anno Domini – нашої ери ethnic [‘e0nik] – етнічний castle [‘ka:sl] – замок Folk Art [‘fauk a:t] – народне local lore [laukal k>:] – мистецтво краєзнавство craft [kra:ft] – ремесло

Questions:

How far is Uzhhorod from Slovak border and from Hungarian border? When was Uzhhorod founded? What river runs across the city? What major museums are there in Uzhhorod? What is the Uzhhorod University Botanical Gardens famous for?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Ужгород. Uzhhorod