Твір з англіської Mykolaiv region. Миколаївська область

Миколаївська область – адміністративна територія на півдні України. Розташована в степах Причорноморської низовини на обох берегах Південного Бугу. Загальна площа 24 600 км2, кількість населення 1300 000 жителів. Поділяється на 19 районів і 9 міст.

Обласний центр – Миколаїв. Найщільніше заселені райони Південного Бугу. Ця ріка з притоками впадає в Чорне море. Клімат помірно континентальний – літо жарке, сухе і вітряне. Зима м’яка, малосніжна. Область розташована в зоні степів. Вона багата на граніт, вапняк, каолін. Солі, мінеральні води

і лікувальні грязі видобуваються в прибережних озерах. Головні ріки – Південний Буг із притоками Інгул, Кодима і Гнилий Єланець.

Основні галузі господарства – машинобудування, виробництво будівельних матеріалів, легка і харчова промисловість. Три суднобудівних заводи Миколаєва будують і ремонтують вантажні судна, танкери й інший морський транспорт. Гідроапаратура і дизельні двигуни роблять у Первомайську. Будівельна промисловість використовує місцеві ресурси. Парфумерна фабрика “Червоні вітрила” відома по всій країні.

The Mykolaiv Region is an administrative territory in southern Ukraine. It lies in the steppe of the Black Sea Lowland on both banks

of the Buh River. Its total area is 24 600 km2, and its population is 1 300 000. It is divided into 19 regions, and 9 cities. The Region’s centre is Mykolaiv.

The regions in the Buh valley are densely populated. This river with its tributaries flows into the Black Sea. The climate is temperate-continental: the summers are hot, dry, and windy. Winters are mild and there is little snowfall. The region is located in the steppe belt. It is rich in granite, limestone, kaolin. Salt, mineral waters, and curative muds are extracted from the coastal lakes.

The principal rivers are the Buh and its tributaries – the Inhul, the Kodyma, and the Hnylyi Yelanets. The main industries are machine-building, the building-materials industry, light industry, and food processing. Mykolaiv’s three shipyards build and repair freighters, tankers, and other seacraft. Irrigation equipment and diesel engines are built in Pervomaisk. The building-materials industry is based on local resources. The “Alye Parusa” perfumery is well-known all over the country.

Animal husbandry is very important in the region’s agriculture. It also specializes in grain-growing. In the Mykolaiv Region many famous people were born. They are the brothers Tobylevych, M. Sadovska, M. Arkas and others. Провідне місце в сільському господарстві займає тваринництво. Вирощують зернові культури. На Миколаївщині народилися багато відомих людей. Це брати Тобілевичі, М. Садовська, М. Аркас та інші.

Vocabulary:

Densely [‘densli] – густо coastal [‘kaustl] – береговий windy [‘winch] – вітряний seacraft [‘si:kra:ft] – морські судна curative muds [‘kjuarativ mAclz] – irrigation [,in’geifn] – зрошення perfumery [pa’f ju:mn] – парфумерна фабрика to extract [lk’strsekt] – добувати

Questions:

How large is the Mykolaiv Region? What are the peculiarities of the climate? What can you say about the region’s industry? Name famous enterprises of the region. What famous people were born there?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської Mykolaiv region. Миколаївська область