Твір з англіської мови Ternopil region. Тернопільська область

Тернопільська область – адміністративна територія в Західній Україні. Загальна площа 13 800 км2, населення – 1 200 000 чол. Область складається з 14 районів, кількість міст – 16. Область займає західну частину Подільської височини. Тут є багаті родовища мінеральних будівельних матеріалів і вапняку, крейди, глини, паливних корисних копалин – бурого вугілля і торфу. Є також джерела мінеральних вод.

Клімат області помірно континентальний, з м’якою зимою і теплим вологим літом. Головні ріки – ліві притоки Дністра – Золота Липа, Коропець,

Стрипа, Серет, Збруч. Є ставки і водоймища. Рослинність області належить зоні лісостепів. Основні галузі господарства – харчова, легка промисловість, машинобудування, а також м’ясо-молочне тваринництво. Машинобудівні підприємства, що випускають сільськогосподарське устаткування, сконцентровані в Тернополі. Заводи з виробництва будівельних матеріалів використовують місцеві ресурси і розташовані переважно в Тернополі, Бережанах. Є тут також меблеві фабрики. На річках області збудовані електростанції. Найбільші залізничні вузли – Тернопіль і Чортків. Головні автомагістралі, що проходять по території області: Вінниця
– Львів – Краковець, Кам’янець-Подільський – Чорт-ків – Івано-Франківськ. У Залещиках знаходиться відомий курорт.

The Ternopil Region is an administrative territory in Western Ukraine. Its total area is 13 800 km2, and its population is 1 200 000. The region consists of 14 districts, and has 16 cities. The region occupies the western part of the Podolian Upland. It has rich deposits of the mineral building materials: limestone, chalk, clay, and fuel resources, such as brown coal and peat. There are also mineral springs there. The region has a temperate continental climate, with mild winters and warm wet summers. The main rivers are left-bank tributaries of the Dniester – the Zolota Lypa, the Koropets, the Strypa, the Seret, and the Zbruch. There are ponds and reservoirs. The region’s vegetation belongs to the forest-steppe belt. The main industries are food processing, light industry, machine building and also dairy – and beef-cattle raising. Machine building enterprises producing farm machinery are concentrated in Ternopil.

Building materials plants are based on local resources and are located mainly in Ternopil, Berezhany. There are also furniture factories there. On the above-mentioned rivers the power stations are built. The main railroad junctions are Ternopil and Chortkiv. The main highways crossing the region are Vinnytsia-Lviv – Krakovets, Kamianets-Podilskyi – Chortkiv-Ivano-Frankivsk. There is a famous health resort in Zaleshchiky.

Vocabulary:

Deposits [di’pDzits] – поклади fuel resources [іju:al n’so:siz] – паливні ресурси mineral springs [‘mineral’sprirjz] – джерела мінеральних вод reservoir [‘rezavwa:] – водоймище dairy – and beef-cattle raising – молочно-м’ясне тваринництво farm machinery [fa:m ma’Ji:nan] – сільськогосподарське машинобудування power stations [‘paua ‘steijnz] – електростанції

Questions:

What is the area and population of the region? Where is it situated? What can you say about the climate of the region? What rivers of the Ternopil Region can you name? What are the main industries in the region?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Життєве покликання людини за творчістю франка.
Твір з англіської мови Ternopil region. Тернопільська область