Твір з англіської мови Dnipropetrovsk. Дніпропетровськ

Дніпропетровськ розташований на річці Дніпро. Це великий залізничний вузол. Місто є одним з основних промислових, культурних і наукових центрів України. У місті розвинені такі галузі промисловості, як металургійна, хімічна, легка і харчова. Місто є центром космічного ракетобудування в Україні. У місті працюють дев’ять вищих навчальних закладів, у тому числі й університет.

Оскільки Дніпропетровськ є великим культурним центром України, там є п’ять театрів і три музеї, у тому числі художній та історичний, філармонія й обсерваторія.

Місто

було засноване в 1776 році. З 18 століття в місті зберігся палац Потьомкіна, зараз Палац студентів. Ще однією відомою будівлею є Пре-ображенський собор, побудований у 19 столітті. Місто розташоване на обох берегах Дніпра. Різні частини міста з’єднані між собою трьома мостами. Лінія метро, що була недавно відкрита, також проходить під рікою.

Dnipropetrovsk is situated on the river Dnieper. It is a large railway junction. The city is one of the main industrial, cultural and scientific centres of Ukraine. Such branches of industry as metallurgical, chemical, light and food industries are well-developed in Dnipropetrovsk. The city is a centre of space rocket production in Ukraine. Nine higher educational establishments, including the University, work in the city. As Dnipropetrovsk is a large cultural centre of Ukraine, it has 5 theatres, 3

museums, including the Museum of Fine Arts and the Historical Museum, the Philarmonic Society and observatory. The city was founded in 1776. Since the 18th century the Palace of Potyemkin, now the Students’ Palace, has preserved. Another famous building is the Pre-obrazhensky cathedral, built in the 19th century. The city is situated on both banks of the Dnieper. Different parts of the city are connected with each other by three bridges. The underground line, which has been recently opened, also runs under the river.

Vocabulary:

Space rocket production [‘speis to connect [ka’nekt] – зв’язувати

Questions:

Where is Dnipropetrovsk situated? What are the main branches of industry in Dnipropetrovsk? How many theatres and museums are there in the city? When was it founded? What are the famous buildings in Dnipropetrovsk?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Dnipropetrovsk. Дніпропетровськ