Географічне положення України. Geographical Position of Ukraine

Україна розташована на південному сході Європи. Вона межує з Росією, Білорусією, Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Польщею і Румунією. Територія України – 603 700 км2. Територія України переважно рівнинна. На заході знаходяться Карпати, на півдні – Кримські гори, але вони не високі.

Головні ріки – Дніпро, Дністер, Буг, Донець та інші. Дніпро – одна із найдовших рік Європи й одне з головних джерел гідроелектроенергії країни. Узбережжя Азовського і Чорного морів гарні для портів. У нас досить багато великих морських портів, таких як Одеса,

Херсон, Миколаїв, Ізмаїл, Маріуполь і Керч. Географічне положення України дуже сприятливе, тому що країна знаходиться на перехресті шляхів з Азії в Європу. Із часів Київської Русі українські дороги використовувалися для торгових контактів. Завдяки сприятливим кліматичним умовам Україна традиційно є сільськогосподарською країною. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу й інші зернові культури, овочі, майже усі види фруктів. Країна багата на корисні копалини, такі як залізна руда, вугілля, кольорові метали, нафта, газ. У ній розвинені різні галузі промисловості, сконцентровані головним чином у зоні великих міст, таких
як Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Львів, Миколаїв та інші. Україна виробляє літаки і кораблі, вантажівки й автобуси, електронне устаткування і сільськогосподарські машини, телевізори і радіоприймачі та інші товари.

Ukraine is situated in the south-east of Europe. It borders on Russia, Belarus, Moldova, Slovakia, Hungary, Poland and Romania. The territory of Ukraine is 603 700 km2. The territory of Ukraine is mostly flat. There are the Carpathian Mountains in the west and the Crimean Mountains in the south, but they are not high. The main rivers are the Dnieper, the Dniester, the Buh, the Donets and others.

The Dnieper is one of the longest European rivers and one of the main sources of hydroelectric power in the country. The coasts of the Azov Sea and the Black Sea are good for ports. We have quite a lot of big sea ports, for example, Odesa, Kherson, Mykolaiv, Izmail, Mariupol and Kerch. The geographical position of Ukraine is very favourable because the country lies on the crossroads of the ways from Asia to Europe. Since the times of Kyivan Rus Ukrainian roads have been used for trade contacts. Due to favourable climatic conditions, Ukraine is traditionally an agricultural country.

Wheat, maize and other corns, vegetables, all kinds of fruit are grown here. The country is rich in natural resources, such as iron ore, coal, non-ferrous metals, oil, gas. It has developed a varied industry, concentrated mostly in and around big cities, such as Kyiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa, Kharkiv, Lviv, Mykolaiv and others. Ukraine produces planes and ships, lorries and buses, electronic equipment and agricultural machines, TV and radio-sets and other goods.

Vocabulary:

Favourable [‘feivarabl] – сприятливий Carpathian Mountains [ka:’pei0jan’mauntmz] – Карпатські гори Crimean Mountains [krai’mian ‘mauntmz] – Кримські гори crossroads [‘kras’raudz] – перехрестя, роздоріжжя trade [treid] – торгівля

Questions:

Where is Ukraine situated? What area does Ukraine cover? What are the main rivers of Ukraine? What are the main cities in Ukraine?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Географічне положення України. Geographical Position of Ukraine