Твір з англіської мови Одесса. Odesa

Одеса – чорноморські ворота в Україну. Це найбільший чорноморський торговий порт і велике промислове місто України. Одеса є перехрестям культур, мов і торгівлі. У 1820-х роках тут жив на засланні Пушкін, Одеса була також домівкою для письменника і режисера Олександра Довженка. Місце розташування Одеси контролювалося отоманськими турками з 1526 по 1789 р. У 18 столітті Росія захопила цей регіон і побудувала новий одеський порт.

Він був названий на честь давньої грецької колонії Одесос. До початку 1880-х Одеса була найбільшим російським портом

і важливим промисловим містом. Одеса була колискою революції 1905 р. Окраса Одеси – Приморський бульвар з його вигадливими будинками і Потьомкінськими сходами. Режисер Ейзенштейн використовував Потьомкінські сходи у своєму фільмі “Броненосець Потьомкін”. 193 сходинки, побудовані між 1837 і 1841 роками, спускаються від статуї Дюка де Ришельє. На східному кінці Приморського бульвару стоїть пам’ятник Пушкіну, а перед будинком Одеської міської ради – британська гармата часів Кримської війни. Кращими музеями міста є Музей морської історії, Літературний музей, Музей Пушкіна, Музей західного і східного мистецтва
й інші. Археологічний музей в Одесі – це перший музей такого типу в колишній Російській імперії. Його золота кімната демонструє ювелірні вироби і монети ранніх чорноморських цивілізацій, включаючи перші слов’янські монети святого Володимира із символом тризуба на них. Одеса славиться своїми пляжами. Південні пляжі менш переповнені і більш мальовничі, ніж північні. Район Аркадії найбільш популярний, там є багато ресторанів і розваг.

Odesa is the Black Sea gateway to Ukraine. It is the country’s largest commercial Black Sea port and a large industrial city. Odesa is a crossroads of cultures, languages and trade. Pushkin lived here in exile during the 1820s, and also it was home to writer and film director Alexander Dovzhenko. The site of Odesa was controlled from 1526 to 1789 by the Ottoman Turks. In the 18th century Russia took this region and constructed a new port at Odesa. It was named after the ancient Greek colony Odessos. By the 1880s it was the second-biggest Russian port and an important industrial city. Odesa was a hotbed of the 1905 revolution. The beauty of Odesa is in Prymorsky boulevard with its beautiful buildings and the Potemkin Steps. Film director Eisenstein used Potemkin Steps in his film “Battleship Potemkin”. The 193 steps, built between 1827 and 1841, descend from the statue of Duc de Richelieu. At the eastern end of Prymorsky boulevard Pushkin statue and a British cannon from the Crimean War stand in front of the Odesa City Hall.

Several of the city’s fine museums are the Museum of Maritime History, the Literature Museum, the Pushkin Museum, the Museum of Western and Oriental Art and others. The Archaeology Museum is the first museum of this kind in the former Russian Empire. Its Gold Room has jewellery and coins from early Black Sea civilizations, including the first Slavic coins of St Volodymyr with the trident symbol on them. Odesa is famous for its beaches. The southern beaches are less crowded and more picturesque than the northern ones. The Arkadia area is the most popular and has lots of restaurants and activities.

Vocabulary:

Gateway [‘geitwei] – ворота to descend [di’send] – спускатися exile [‘eksail] – заслання beach [bi:t[] – пляж site [sait] – місцеположення cannon [‘ksenan] – гармата hotbed [‘hotbed] – тут: колиска trade [treid] – торгівля

Questions:

Why is Odesa called the Black Sea gateway to Ukraine? What famous people lived in Odesa? Which place is considered the beauty of Odesa? What famous museums are there in Odesa? Why is Arkadia called the most popular beach area?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Одесса. Odesa