Твір з англіської мови Canada

Канада – незалежна федеративна держава. Це одна із найбільш розвинених країн. Канада складається з 10 провінцій і двох територій. Вона розташована на Північно-Аме-риканському континенті. За площею Канада займає друге місце у світі після Росії. Її площа близько 10 млн км2. Столиця Канади Оттава розташована на березі ріки Оттава. Вона відома своїми красивими парками. Вона також відома як місто мостів.

Канада дуже багата лісами, мінералами і хутровим звіром. Вона займає перше місце у світі за кількістю лісу. Вона багата наступними природними

копалинами: кольоровими металами, ураном, нафтою, природним газом, вугіллям. Канадська промисловість випускає машини, літаки, локомотиви, морські судна, снігоприбиральні машини і сільськогосподарське устаткування. Найбільш розвинутими галузями промисловості є деревообробна, гірничодобувна, хімічна, м’ясо-молочна і харчова. У Канаді вирощують пшеницю, ячмінь, льон, картоплю, овочі і фрукти. Рибальство також є процвітаючою галуззю промисловості. Офіційні мови Канади – англійська і французька. Близько 60 % населення говорить англійською і 27 % – французькою. Інша частина населення говорить ескімоською, мовою
індіанців, німецькою, українською, італійською мовами. Канада є одним із засновників Організації Об’єднаних Націй. Вона активно працює в основних агентствах ООН.

Canada is an independent federative state. It is one of the most developed countries. Canada consists of ten provinces and two territories. It is situated on the North American continent. In size Canada is the second in the world after Russia. Its area is almost 10 million km2. The capital of Canada is Ottawa, which is situated on the bank of the Ottawa River. It is famous for its beautiful parks. It is also known as the city of bridges. Canada is very rich in forest, minerals and fur-bearing animals. It holds the first place in the world in the amount of forests. It is rich in the following natural resources: non-ferrous metals, uranium, oil, natural gas, coal. Canadian industries produce cars, airliners, locomotives, sea vessels, snow-removal machines, and agricultural equipment. The most developed industries are timber, mining, chemical, meat and milk and food industries. Canada grows wheat, barley, flax, potatoes, vegetables and fruit. Fishing is also one of the prosperous industries.

Official languages of Canada are English and French. Nearly 60 per cent of the population speaks English and 27 per cent speaks French. The rest speaks other languages, such as Eskimo, Indian, German, Ukrainian and Italian. Canada is a founding member of the United Nations. It has been active in a number of major UN agencies.

Vocabulary:

Ottawa [‘atawa] – Оттава equipment [‘ekwipmant] – обладнання fur-bearing animals [‘із: ‘bearirj’senimalz] – хутровий звір timber industry [‘timba IndAstri] лісова промисловість non-ferrous metals [‘rron’feras ‘metalz] – кольорові метали Eskimo [‘eskimau] – ескімос

Questions:

What kind of country is Canada? What is the capital of Canada? What are the main industries in Canada? What are the official languages of Canada? What place does Canada hold in the world in the amount of forests?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Canada