Твір з англіської Climate of Great Britain

Великобританія розташована на островах. Вона омивається морями з усіх боків. Тому клімат і природа Великобританії дуже специфічні. Там не дуже холодно узимку і ніколи не буває пекуче влітку. Озера і ріки не замерзають узимку. Протягом року часто йде дощ. Погода міняється дуже часто. Марк Твен якось сказав про Америку: “Якщо Вам не подобається погода в Новій Англії, почекайте кілька хвилин”, але це висловлення більше підходить до Англії.

Крім того, Британія знаменита своїми туманами. Іноді тумани такі густі, що неможливо побачити що-небудь

у межах двох чи трьох метрів. Природа Британських островів мальовнича. Там багато рік і дуже красивих озер, але на Британських островах немає великих лісів. Гори там не дуже високі, але дуже красиві. Найбільш мальовнича частина країни – високогір’я в Північній Шотландії. Це область гір і рік, невеликих міст і сіл. В Уельсі також багато красивих гір і долин. Найвища гора в Уельсу – Сноудон. Кожний, хто приїжджає в Англію, говорить, що вона виглядає як один великий красивий парк. Англійці люблять свою країну і піклуються про неї.

Great Britain is situated on the islands. It is washed by seas from all the sides. That’s why the climate and the nature of Great Britain are very specific. It

is not very cold in winter and never very hot in summer. There is no ice on the lakes and rivers in winter. It rains very often in all the seasons. The weather changes very often. Mark Twain said about America: “If you don’t like the weather in New England, just wait a few minutes”, but it is more likely to have been said about England.

Besides, Britain is famous for its fogs. Sometimes fogs are so thick that it is impossible to see anything within 2 or 3 metres. The nature of the British Isles is picturesque. There are many rivers and very beautiful lakes, but there are no great forests on the British Isles.

The mountains there are not very high, but very beautiful. The most picturesque part of the country is Highlands in the North of Scotland. This is a region of mountains and rivers, small towns and villages. In Wales there are also many beautiful mountains and valleys. The highest mountain in Wales is Snowdon. Everyone who comes to England says that it looks like one great beautiful park. The Englishmen love their country and take care of it.

Vocabulary:

Weather [‘weda] – погода specific [spa’sifik] – особливий, специфічний to wait [weit] – чекати picturesque [,piktja’resk] мальовничий the Highlands [‘hailandz] північної Шотландії

Questions:

Why are the climate and the nature of Great Britain very specific? Does it often rain? What did Mark Twain say about the weather of America? What can you say about the British fogs? What are the most picturesque places on the British Isles?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Гімн красі жанр.
Твір з англіської Climate of Great Britain