Твір з англіської мови: Kharkiv. Харків

Харків – досить старе місто. Він заснований близько 350 років тому. Місто розташоване на плато, оточеному ріками Харків і Лопань. За відомою легендою, місто назване на честь козака Харька. Харків – історична столиця Слобідської України. З утворенням Харківського університету в 1805 році місто стає важливим освітнім і культурним центром України і всієї Російської імперії в цілому. У Харкові жили і працювали такі діячі культури, як Квітка-Основ’яненко, Гулак-Артемовський, Костомаров, Рєпін. Харків був столицею України з 1919 по 1934 рік. Сьогодні

це друге за величиною місто в країні.

Тут живе близько 2 млн чоловік. Харків – один з найбільших промислових центрів України.

Численні підприємства випускають літаки, трактори, електронне, вуглевидобувне і медичне устаткування, телевізори, холодильники, фарби і косметику, одяг і текстиль.

У Харкові добре розвинені меблева і видавнича галузі промисловості. Харків – один з головних культурних і наукових центрів України. У Харкові багато шкіл, вищих навчальних закладів, дослідницьких інститутів. У Харкові є наукова бібліотека, історичний, краєзнавчий і художній музеї. У місті є цирк і шість професійних

театрів. Харків дуже красивий, особливо навесні. У місті більше 2500 вулиць і 26 площ. Найбільші парки – це парк Горько-го, сад Шевченка з зоопарком, парк Артема, лісопарк і деякі інші. Місто прикрашене великою кількістю пам’ятників. Найвидатніший з них – пам’ятник Тарасові Шевченку, споруджений у 1935 році.

Kharkiv is quite an old city. It was founded about 350 years ago. The city is situated on the plateau surrounded by the Kharkiv and the Lopan rivers. According to the popular legend the city is named after Cossack Kharko. Kharkiv is the historical capital of Slobidska Ukraine. With the foundation of Kharkiv University in 1805 the city became an important educational and cultural centre of Ukraine and the Russian Empire as a whole. Such cultural figures as Kvitka-Osnovianenko, Hulack-Artemovsky, Kostomarov, Repin lived and worked in Kharkiv.

Kharkiv was the capital of Ukraine since 1919 till 1934. Today Kharkiv is the second largest city in the country. About 2 million people live here. Kharkiv is one of the largest industrial centres in Ukraine. Its numerous enterprises produce planes, tractors, electronic, mining and medical equipment, TV-sets, refrigerators, paints and cosmetics, clothing and textiles. Furniture and printing industries are well developed in Kharkiv. Kharkiv is one of the major cultural and scientific centres of Ukraine. There are many schools, higher educational establishments, research institutes in Kharkiv. There is the Scientific Library, the Historical and Natural Science Museums and the Museum of Fine Arts in Kharkiv. The city supports a circus and six professional theatres.

Kharkiv is very beautiful, especially in spring. There are over 2500 streets and 26 squares in the city.

The largest parks are Gorky Park, Shevchenko Garden with the Zoo, Artem Park, the Forest Park and some others. The city is ornamented with a large number of monuments.

The most prominent of them is the one to T. Shevchenko built in 1935.

Vocabulary:

Quite [kwait] – досить, достатньо legend [Іесізапсі] – легенда capital [‘ksepitl] – столиця equipment [ek’wipmant] – обладнання establishment [ls’tsebhjmant] – установа, заклад

Questions:

Where is Kharkiv situated? What is the population of Kharkiv? When was the city founded? How many streets and squares are there in Kharkiv? What is the most prominent monument in Kharkiv?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Твір з англіської мови: Kharkiv. Харків