Кіровоград. Kirovohrad

A city and region capital Kirovohrad is situated in the southeastern Dnieper Upland on the Inhul River, at the confluence of the Suhokma and the Bianka rivers. Місто й обласний центр Кіровоград розташований на південному сході Придніпровської височини на березі ріки Інгул, при впаданні рік Сугокма і Б’янка.

Там були створені два великих водоймища, розташовано багато парків. Загальна площа міста складає 105 км2, і воно складається з двох міських районів. Кіровоград порівняно молодий. Він був заснований у 1754 р. У 1765 р. він став містом. У 1775 р. місто було назване Єлизаветоградом Херсонської губернії. У 1924 р. було перейменоване

у Зинов’євськ, у 1934 р.- Кіров, а в 1939 р.- у Кіровоград. Серед культурно-історичних пам’яток слід назвати будівлі і стіни фортеці, грецьку церкву, церкву Святої Покровительки і кілька будинків 19 сторіччя. Гідні відвідування історичний музей міста, меморіальний музей відомого українського письменника С. М. Кропивницького, пам’ятник на честь українського режисера, драматурга і композитора М. Л. Кропивницького, меморіальний музей І. Карпенка-Карого.

У місті є Український музично-драматичний театр, ляльковий театр і філармонія. Є також 3 інститути й університет льотчиків цивільної авіації. Населення міста

274 200 жителів. Багато з них працюють на підприємствах міста: в акціонерному товаристві “Червона Зірка”, у виробничих об’єднаннях “Радій”, “Друкмашина”, на заводі “Гідроси-ла”, на ливарному заводі.

Two big reservoirs were created there, and there are a lot of parks there. The total area of the city is 105 km2 and it consists of two districts. Kirovohrad is comparatively young. It was founded in 1754. It became a town in 1765. In 1775 the town was named Yelysave-thrad and belonged to Kherson gubernia. In 1924 it was renamed Zinovivske, Kirov in 1934, and Kirovohrad in 1939. Among the cultural and historical monuments are the buildings and walls of the fortress, a Greek church, the Church of the Holy Protectress, and several 19th century buildings. It is worth visiting a historical museum of the city, the memorial museum of the famous Ukrainian writer S. M. Kro-pyvnytsky, the monument to the famous Ukrainian producer, playwright and composer M. L. Kropyvnytsky, the I. Karpenko-Karyi Memorial Museum. There is the Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre and a philharmonic society in the city. There are 3 institutes and a civil-aviation pilot’s university in the city. The population of Kirovohrad is 274 200. Many of them work on the city’s enterprises, such as the joint-stock company “Chervona Zirka”, the industrial enterprises “Radyi”, “Drukmachina”, the “Hydrosyla” plant, the foundry and others.

The production of these enterprises is sent to many cities of Ukraine and abroad. There are also many private firms. Light industry, the clothing industry, and food processing are also developed in the city. Kirovohrad is a very important transport junction. There is a railway station, two bus stations and an airport there. Продукція підприємств відправляється в багато міст України і за кордон. Є також недержавні фірми. Тут також розвинені легка, швейна і харчова промисловість. Кіровоград – важливий транспортний вузол. Тут є залізничний вокзал, два автовокзали й аеропорт.

Vocabulary:

Confluence [‘kanfluans] – злиття (рік) playwright [‘pleirait] – драматург comparatively [kam’pserativh] – порівняно joint-stock company – акціонерне товариство

Questions:

Where is Kirovohrad situated? When and how was the city named and renamed? Who made it famous? What would you visit in the city? What can you say about Kirovohrad’s industry?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Кіровоград. Kirovohrad