Твір з англіської мови Simferopol. Сімферополь

Сімферополь – місто, розташоване на ріці Салгир, і столиця Автономної Республіки Крим. Місто поступово розвивалося у торговий та промисловий центр. На початку 19 століття тут проходили два щорічних ярмарки. Його фабрики з виробництва тютюну, цегли і вапняку і млини забезпечували потреби міста. Перша школа відкрилася в 1793 році. Аматорський театр був створений у 1820-х, а друкований верстат встановлений у 1830, і в 1830 році почала виходити губернська газета.

Відкриття залізничної колії (магістралі) Харків – Севастополь у 1874 році призвело до

швидкого промислового розвитку міста. Збільшилося населення міста. Були відкриті нові заводи з консервування овочів і фруктів, кондитерська фабрика, дві тютюнових фабрики, кілька млинів і майстерня по виробництву сільськогосподарських інструментів. Місто розрослося і на другий берег ріки, де був побудований красивий район. Зараз Сімферополь – транспортний і промисловий центр. Харчова промисловість включає два консервних заводи і нафтопереробний консорціум. Легка промисловість виробляє шкіряні товари, взуття, одяг і трикотаж. Приладобудівні заводи роблять устаткування для харчової промисловості, телевізори,
запчастини до сільськогосподарських машин. Вищу освіту можна одержати в університеті, медичному і сільськогосподарському інститутах і філії Дніпропетровського інституту цивільної інженерії. Є кілька науково-дослідних інститутів. У місті є театри: український музичний драматичний і російської драми, ляльковий театр, цирк, філармонія, музей мистецтв і краєзнавчий музей.

Simferopol is a city on the Salhyr River and it is the capital of the Crimea. The town developed slowly as a trading and manufacturing centre. In the early 19th century it held two annual fairs. Its tobacco, brick, and lime factories and flour mills supplied the local demands. The first school was opened in 1793. An amateur theatre was formed in the 1820s, a printing press was set up in 1830, and the gubernia newspaper began to come out in 1838. The opening of the Kharkiv-Sevastopol railway line in 1874 ushered in rapid industrial growth. The city’s population had increased. New fruit – and vegetable-canning factories, a confectionery factory, two tobacco-processing factories, several steam-flour mills, and a farming-implements foundry were opened. The city expanded to the other bank of the river, where a fine district was developed. Today Simferopol is a transportation and industrial centre. Its food industry includes two canning plants, and an oil-manufacturing consortium. Its light industry manufactures leather goods, footwear, clothing, and knitwear. Its machine-building plants produce food-processing equipment, television sets, and farm-machine parts. Higher education in the city is provided by a university, a medical and agricultural institutes, and a branch of the Dnipropetrovsk Institute of Civil Engineering.

There are A number of research institutions. Among the city’s cultural facilities are the theatres of Ukrainian Music and Drama and Russian Drama, a puppet theatre, a circus, a philharmonic orchestra, an art museum, and a regional museum. The most interesting architectural monuments are the Taranov-Belozerov residence and the Vorontsov palace. One of the old Tatar districts, with its winding, narrow streets and Oriental buildings, has been preseved. До найбільш цікавих архітектурних пам’яток належить резиденція Тара-нова-Бєлозерова і Воронцовський палац.

Зберігся старий татарський квартал з вузькими звивистими вуличками і східними будинками.

Vocabulary:

Trading and manufacturing centre – торгівельний і промисловий центр to usher [‘л|а] – проводити rapid [‘rsepid] – швидкий confectionery factory [kan’fekfanan ‘fsektan] – кондитерська фабрика farming-implements foundry – цех з виробництва сільськогосподарських інструментів annual [‘senjual] – щорічний dеmands [di’ma:ndz] – потреби to expand [lk’spsend] – розширювати cultural facilities [‘kAltfaralfa’silatiz] – культурні заклади winding [‘wamdirj] – звивистий Oriental [,o:n’entl] – східний

Questions:

What territory has Simferopol as the capital? What can you say about the development of the city? Where is it situated? Why is it an important industrial centre? What are the city’s cultural facilities?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Simferopol. Сімферополь