Твір з англіської мови Ostroh. Острог

The small town of Ostroh is one of the oldest settlements in Ukraine. It was founded in 1100. In the 16th century a Greek-Latin-Slavonic collegium and printing centre were established here. Невелике місто Острог – одне з найстаріших поселень в Україні. Місто було засноване в 1100 році. У 16 столітті тут був заснований гре-ко-латино-слов’янський колегіум і друкарський центр.

Сьогодні в цьому маленькому місті є невелика, але вражаюча фортеця і два прекрасних музеї. Фортеця, відома як “Замкова гора”, була побудована на місці більш старого поселення у 14 столітті. У середині фортеці розміщується обласний Музей етнографії

й історії. Його виставки (експонати) документально підтверджують багату історію міста. У музеї ви можете побачити модель міста, яким воно було 900 років тому. Інше відоме місце – Музей історії книги і друкованої справи. Серед багатьох стародавніх книг тут є маленька слов’янська абетка 1578 року і копія знаменитої “Острозької Біблії” 1581 року. Це перша Біблія, надрукована старослов’янською мовою Іваном Фе-доровим. Музей також виставляє “Острозькі хроніки” 17 сторіччя, книгу з історії Волині і Галичини в 16-17 століттях.

Today this little town has a small but impressive fortress and two nice museums. The fortress, known as “Castle Hill”, was built on the place of an older

settlement in the 14th century.

Inside the fortress is the regional Ethnography and History Museum. Its displays confirm documentally the town’s rich history. In the museum you can see a model of the town as it looked 900 years ago. The other well-known place of interest is the History of Books and Printing Museum. Among many books is a little Slavonic alphabet book written in 1578 and a copy of the famous “Ostroh Bible” written in 1581. It is the first Bible, printed in the old Slavic language by Ivan Fedorov. The museum also presents the 17th-century “Ostroh Chronicles”, a history book of Volyn and Galicia between the 16th and 17th centuries.

Vocabulary:

Settlement [‘setlmant] – поселення printing centre [‘prmtirj ‘senta] – друкарський центр impressive [lm’presiv] – вражаючий fortress [‘fo:tns] – фортеця “Castle Hill” [‘ka:sl hil] – “Замкова гора” ethnography [a0’rmgraf 1] – етнографія display [dis’plei], exhibition виставка copy [‘кюрі] – копія bible [baibl] – Біблія

Questions:

How old is Ostroh? When was a printing centre established in Ostroh? What museums are there inside the “Castle Hill”? What famous books are displayed in the History of Books and Printing Museum? Who printed the famous “Ostroh Bible”?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Ostroh. Острог