Твір з англіської CULTURE AND SCIENCE IN UKRAINE

Scientists of Ukraine make a valuable contribution in our science. The Academy of Science of Ukraine includes many outstanding scientists and research workers famous for their important discoveries and inventions. Great success has been achieved by Yev. Paton Research Institute of Electric Welding, the Research Institute of Cybernetics, Superhard Materials There are a lot of outstanding people famous for their contribution into development of science in Ukraine. Volodymyr Vernadsky, for instance, was the first President of Ukrainian Academy of Sciences. He was the first in our country to introduce the spectral method for the solution of geochemical problems. Vernadsky was the founder of the modern doctrine on the biosphere.

Yevhen Paton is another great scientist whose name is known all over the world. He was the first to apply electric welding in bridge construction. In 193 Paton organized the Research Institute of Electro-welding at the Academy of Sciences.

Ukraine has

made a great contribution to the exploration of outer space. We take pride in Serhiy Korolyov, a noted space designer, who was born in Ukraine. Ukraine’s scientists have developed the “Vulkan.” unit for welding in space.

Ukraine has its own original culture and arts. There are many professional theatres and Philharmonic societies in Ukraine. Hundreds of thousands of children are engaged in some or other amateur creative – and performing activities.

Literature and arts are developing very successfully. Ukrainian books are translated into many languages. The process of reviving Ukrainian culture is also making itself felt in the theatrical art. Practically every drama company stages plays by Ukrainian authors, while of course paying attention to foreign national classics like Shakespeare, Pushkin, Bernard jShow, Ibsen, Servantes.

Вчених України внести цінний внесок у нашу науку. Академія наук України включає в себе багато видатних вчених і наукових працівників, відомих

своїми важливих відкриттів та винаходів. Великих успіхів було досягнуто шляхом Yev. Патон-дослідний інститут електрозварювання, Науково-дослідний інститут кібернетики, надтвердих матеріалів Є багато видатних людей відомих за їхній внесок у розвиток науки в Україні. Володимир Вернадський, наприклад, був першим президентом Української Академії Наук. Він був першим у нашій країні ввести спектральний метод для розв’язання геохімічних проблем. Вернадський був засновником сучасного вчення про біосферу.
Євгена Патона іншим великим вченим, чиє ім’я відоме в усьому світі. Він був першим, хто застосував електрозварювання в мостобудуванні. У 193 Патон організував науково-дослідний інститут електро-зварювання в Академії наук.
Україна зробила великий внесок в освоєння космічного простору. Ми пишаємося тим, Сергій Корольов, зазначив Space Designer, який народився в Україні. Вчені в Україні розроблена “Вулкан.” Пристрій для зварювання в космосі.

Україна має свою самобутню культуру і мистецтво. Є багато професійних театрів, філармонія в Україні. Сотні тисяч дітей займаються в тій чи іншій творчій любительського і виконання заходів.

Література і мистецтво розвивається дуже успішно. Українські книги перекладено багатьма Мови. Процес відродження української культури також дає про себе знати в театральному мистецтві. Практично всі етапи драми компанія п’єс українських авторів, хоча, звичайно, звернути увагу на іноземні національних класиків, як Шекспір, Пушкін, Бернард jShow, Ібсена, Сервантеса.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської CULTURE AND SCIENCE IN UKRAINE