Твір на тему: Climate of Ukraine – Клімат України

Україна займає територію, розташовану в Східній частині Європи. На заході знаходяться Карпатські гори, а на півдні – Кримські. Територія України омивається Азовським і Чорним морями. Ці фактори впливають на клімат України. Він здебільшого помірно континентальний. Але Крим значно відрізняється від інших частин усієї території. Клімат тут субтропічний. Можна спостерігати різницю навіть між середньою літньою і зимовою температурами. Улітку середня температура – 21-22 градуси вище нуля, а в Криму звичайно 23-26 oС. Узимку температура в Криму

близько трьох градусів вище нуля, тому що Кримські гори перешкоджають проникненню холодного вітру з півночі. Карпатські гори відрізняються від іншої частини української території кількістю опадів.

Найбільша кількість опадів зафіксована в цій частині. В Україні літо звичайно сухе і спекот-не, а в Карпатах часто йдуть зливи і грози. Іноді бувають грози з градом, що дуже несприятливо для сільського господарства. Зима звичайно м’яка, без суворих морозів. Узимку для українських міст і містечок цілком звичний дощ зі снігом. Для клімату України, крім її південної частини, характерний сніжний покрив. Для нашої країни

тумани не часті, але вони бувають восени і навесні. Завдяки сприятливим кліматичним умовам, таким як зимовий сніжний покрив, достатня кількість дощів і жарких днів улітку, Україна традиційно є сільськогосподарською країною. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу й інші зернові культури, овочі і майже усі види фруктів.

Ukraine occupies the territory that is situated in the eastern part of Europe. There are the Carpathian Mountains in the west and the Crimean Mountains in the south. Ukrainian territory is washed by the Azov Sea and the Black Sea. These factors influence the climate of Ukraine. It is mostly moderately continental. But the Crimea differs greatly from the other parts of the territory. The climate there is subtropical. One can see the difference even in the average summer and winter temperatures. The average summer temperature is 21-22 degrees above zero, but it is usually 23-26 oC in the Crimea. The winter temperature in the Crimea is about 3 degrees above zero as the Crimean Mountains stop cold winds from the north. The Carpathian Mountains differ from the rest of the Ukrainian territory in the amount of rains.

The highest rainfall is noticed in this part. Summer is usually dry and hot in Ukraine, but in the Carpathians showers and thunderstorms often occur. Sometimes storms bring hail, which is very unfavourable for agriculture. Winter is usually mild, without severe frosts. Sleet is quite usual for Ukrainian cities and towns in winter. Still winter snow cover is typical for the climate of Ukraine except the southern part. Fogs are not frequent in this country, but they may happen in autumn or spring. Due to its favourable climatic conditions, such as winter snow cover, enough amount of rains and hot days during the summer, Ukraine is traditionally an agricultural country. It grows wheat, maize and other corns, vegetables and nearly all kinds of fruit.

Vocabulary:

Mild [maild] – м’який sleet [sh:t] – дощ зі снігом maize [meiz] – кукурудза fog [fog] – туман

Questions:

What seas is Ukraine washed by? What do you know about the Crimean climate? What is the weather like in the Carpathian Mountains? What weather is usual for Ukrainian cities? What do you know about winter and summer in Ukraine?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір на тему: Climate of Ukraine – Клімат України