Твір Lviv. Львів

Львів, столиця Західної України,- великий промисловий і комерційний центр України. Його вузькі старі вулиці й історичний центр роблять його одним із кращих міст у країні. Львів був заснований як фортеця в 13 сторіччі Данилом Галицьким і названий на честь його сина Льва. Лев – історичний символ міста. Століттями Львів був головним містом Західної України. Головна вулиця Львова – проспект Свободи. Він тягнеться від площі Міцкевича до театру опери і балету імені Івана Франка. Також на проспекті Свободи знаходиться Національний музей, раніше

там був розташований Музей Леніна. Посередині площі стоїть пам’ятник українському національному поету Тарасові Шевченку, біля підніжжя якого завжди лежать квіти.

Музей етнографії, мистецтв і ремесел, зі статуєю Свободи перед ним, демонструє меблі і порцеляну. Кожний із залів представляє різні епохи. Напроти Львівського університету ви можете побачити пам’ятник українському поету Іванові Франку, від якого до самого готелю “Дністер” розкинувся парк імені І. Франка. Також варто відвідати Львівський музей архітектури і побуту під відкритим небом. Близько 100 старих дерев’яних будівель розділені по етнографічних

групах Західної України. Проспект Шевченка приваблює людей своїми красивими будинками і різними магазинами. Тут ви можете знайти пам’ятник Михайлові Грушевському, найбільш відомому українському історикові і першому президентові країни в 1918 р. Музей давньої української культури має чудове зібрання маленьких різьблених карпатських хрестів. Львівська картинна галерея має одну з найбільших колекцій європейського живопису в країні: більше 1000 робіт виставлено, а 5000 зберігаються у сховищі. Львів відомий своїми церквами і монастирями, серед яких Рома-но-католицький собор, Успенська церква, собор Св. Георгія, церква Св. Іоанна-баптиста, Єзуїтська церква й інші. У Львові також є музей історії релігій. У середині місцевого арсеналу розміщується музей стародавньої зброї, що була зібрана більш ніж з 30 країн.

Lviv, the capital of Western Ukraine, is a large industrial and commercial centre of Ukraine.

Its narrow old streets and its historic centre make it one of the best places in the country.

Lviv was founded as a fort in the mid-13th century by Danylo Halytsky and was named after his son Lev, which means lion. The lion is the historic symbol of the city. For centuries it has been the Western Ukraine’s main city. Lviv’s main street is Freedom Avenue. It runs from Mitskevych Square to the Ivan Franko Opera and Ballet Theatre. Also in Freedom Avenue you can see the National Museum which used to be the Lenin Museum. In the middle of the avenue there is a statue of Ukrainian national poet, Taras Shevchenko, and there are always a lot of flowers at its feet. The Museum of Ethnography, Arts and Crafts, with a statue of Liberty in front, demonstrates furniture and porcelain. Each room presents a different era. Opposite Lviv University there is a monument to the Ukrainian poet Ivan Franko, from which Ivan Franko Park stretches towards the Hotel “Dniester”. Lviv’s open-air Museum of Popular Architecture and Life is worth visiting. About 100 old wooden buildings are divided into many ethnographic groups of Western Ukraine.

Shevchenko Avenue attracts people with its beautiful buildings and various shops. There you can find a statue of Mykhailo Hrushevsky, Ukraine’s most famous historian and the country’s first president in 1918. The Museum of Old Ukrainian Culture has a nice display of small, carved wooden Carpathian crosses. Lviv Picture Gallery has one of the largest collections of European paintings in the country, with over 1000 paintings on display, and 5 000 in storage. Lviv is also famous for its churches and monasteries, among which are the Roman Catholic Cathedral, Uspen-sky Church, St George’s Cathedral, Church of St John the Baptist, Jesuit Church and many others. Lviv is also famous for its Museum of Historic Religions. Inside the Town Arsenal there is the Museum of Old Arms, with a display of various arms taken from over 30 countries.

Vocabulary:

Fort [fo:t] – фортеця craft [kra:ft] – ремесло porcelain [‘po:shn] – порцеляна to stretch [stretf] – тягтися, простягатися worth [w3:0] – вартий display [dis’plei] – виставка carved [ka:vd] – різьблений ethnography [aS’rmgrafi] – етнографія cross [kras] – хрест storage [‘sto:nd3] – зберігання, склад church [t|3:t[] – церква

Questions:

Who founded Lviv? When? What can we see in Lviv’s main street? Which of Lviv’s Museums are worth visiting? Which of the monuments is never without flowers at its feet? Are there many churches in Lviv?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір Lviv. Львів