З англіської: Кам’янець-Подільський Kamianets-Podilskyi

Кам’янець-Подільський – одне із найстаріших міст Поділля, України і Європи. Місто піднімається на високих берегах ріки Смотрич, укріплене високими кам’яними стінами, старими вежами і бастіонами. Кожен історичний період змінював топографію, архітектуру Старого міста. Ми можемо бачити тут православний і католицький храми. Турки навіть побудували в Кам’янець-Подільському свою церкву під час свого 27-літнього панування. І, незважаючи на дивне змішання будинків різних століть і стилів, архітектура міста є прикладом історичного розвитку і

єдності.

У Кам’янець-Подільському є понад 60 історичних архітектурних реліквій, серед яких фортеця з численними вежами і кам’яним (турецьким) мостом, що з’єднує фортецю зі старим містом і займає особливе місце. Він з’єднує роки і сторіччя. Звичайно, кожне місто, кожне село заслуговують на окрему докладну історію. І все-таки світ мало про них знає. Незважаючи на різні історичні обставини, національна культура, література і дух нації не вмерли.

Kamianets – Podilskyi is one of the oldest cities of Podillia, Ukraine and Europe. The city stands out on the high banks of the Smotrych River and is fortified by high stone walls, old towers and bastions. Every historic period changed the topography and architecture of the Old Town. Here we can see

Orthodox and Catholic temples. The Turks even built their own church during their 27 years reign of Kamianets – Podilskyi. But in spite of this strange mixture of buildings of different ages and styles the architecture of the city is an example of historic development and unity. And there are more than 60 historic architectural relics in Kamianets-Podilskyi among which the fortress with its numerous towers and a stone (Turkish) bridge which connects the fortress with the Old Town and takes a particular place. It connects years and centuries. Of course, every city, every village merits a separate detailed story. Yet the world knows little about them. In spite of all different historical circumstances, natural culture, literature and the spirit of the nation have not died.

Vocabulary:

To fortify [‘fo:tifai] – укріпляти, зміцнювати orthodox [‘o:0adaks] – православний relic [‘rehk] – реліквія to merit [‘merit] – заслуговувати circumstances [‘s3:kamstansiz] обставини temple [tempi] – храм reign [rem] – царювання, володарювання spirit [‘spirit] – дух

Questions:

What is one of the oldest cities of Podillia? Where does this city stand? Every historic period changed the architecture of the Old Town, didn’t it? What did Turks build there? What is the architecture of the city like?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

З англіської: Кам’янець-Подільський Kamianets-Podilskyi