Protection of environment in Ukraine

В Україні велика увага приділяється захисту навколишнього середовища. Погіршення екологічної ситуації тісно пов’язане з аварією в Чорнобилі. 26 квітня 1986 року пожежа, що вийшла з-під контролю, призвела до викиду радіоактивних матеріалів. У результаті відразу ж загинув 31 чоловік і 500 чоловік було госпіталізовано.

Аварія викликала численні випадки захворювань і зробила ґрунт в області непридатним для використання. Радіоактивна хмара зі станції поширилася на велику частину Європи. Радіація поширилася так далеко, що була виявлена в Азії

і Північній Америці. Ще одна проблема України – це місце поховання ядерних відходів. Ці відходи в основному складаються з відпрацьованого палива реакторів. Воно радіоактивне, а деякі його компоненти залишаться радіоактивними назавжди. Відходи містяться на тимчасових майданчиках доти, поки не буде знайдене рішення проблеми. Зараз найбільш багатообіцяючим рішенням цієї проблеми є повторне використання відходів. Ще одна проблема охорони навколишнього середовища – це забруднення повітря. Одним із його результатів є поява кислотних дощів. Вони є наслідком викиду диму заводами і транспортом. У наші дні викид диму
строго контролюється спеціальними урядовими закладами. Діяльність різних організацій по охороні навколишнього середовища допомагає поліпшити ситуацію. Серед ведучих організацій в Україні – Грінпіс і Партія “зелених”. Вони дуже популярні серед молоді.

Protection of the environment in Ukraine is paid much attention to. The worsening of the ecological situation has been closely linked to the Chernobyl explosion. On April 26, 1986, a fire burnt out of control and released radioactive materials. The disaster killed 31 persons immediately and caused the hospitalization of about 500 others. It has caused widespread illnesses and made the land in the area unusable. A radioactive cloud spread from the plant over most of Europe. Radiation even spread so far as to appear in Asia and in North America. Another issue of concern in Ukraine is the question of where to put nuclear waste. This waste is largely the spent fuel of reactors. It is radioactive, and some of its components remain so forever. The waste is held at temporary sites until a solution of the problem can be found. At present the most promising solution of the problem of waste storage is recycling. Another environmental problem is air pollution.

One of its results is acid rain. It is caused by smoke from factories and transport. Nowadays the emission of smoke is strictly controlled by special governmental agencies. The activity of various environmental organizations helps to improve the situation. Among the leading environmental organizations in Ukraine are the Greenpeace and the Green Party. They are very popular with the youth in Ukraine.

Vocabulary:

Acid rain [‘sesid rem] – кислотний дощ smoke [smauk] – дим

Questions:

Why is protection of the environment in Ukraine paid much attention to? What happened on April 26, 1986 in Chernobyl? What environment problems are there in Ukraine? What do you know about Greenpeace and the Green Party? Who controls the emission of smoke?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Protection of environment in Ukraine