Еnvironmental Protection in Britain

Захист навколишнього середовища – міжнародна справа величезної важливості, і Великобританія приділяє цьому велику увагу. Національне товариство водопостачання охороняє внутрішні води в Англії й Уельсу. У Шотландії товариство по очищенню рік відповідальне за контроль забруднення води.

З 1960 року загальний викид диму в повітря упав на 85 %. Більшість бензоколонок у Великобританії продає бензин без домі-шок свинцю. Уряд контролює викид газів, що руйнують озоновий шар. Вони також сприяють парниковому ефекту, що веде до глобального потепління

і підняття рівня моря. Великобританія підкреслює необхідність вивчення зміни клімату. У Британії близько 500 000 будинків, що захищаються державою і 7000 закритих зон, що представляють архітектурний і історичний інтерес. Уряд підтримує роботу добровільного відділу по збереженню національної спадщини. Зелені пояси – це області, де земля повинна залишатися вільною від міських забудов. Держава надає великого значення їхньому захисту. Національні парки складають 9 % загальної площі Англії й Уельсу. Як ми бачимо, у Великобританії піклуються про навколишнє середовище заради самих себе і майбутніх поколінь.

Environmental

protection is an international issue of great importance, and Great Britain pays much attention to it. The National Rivers Authority protects inland waters in England and Wales. In Scotland the River purification authorities are responsible for water pollution control. Total emissions of smoke in the air have fallen by 85 per cent since 1960. Most petrol stations in Britain stock unleaded petrol. The Government is committed to the control of gases emission, which damage the ozone layer. They also contribute to the greenhouse effect, which leads to global warming and a rise in sea levels. Britain stresses the need for studying the science of climate change.

There are nearly 500,000 protected buildings and 7,000 conservation areas of architecture or historical interest in Britain. The Government supports the work of the voluntary sector in preserving the national heritage. Green belts are areas where land should be left open and free from urban sprawl. The Government attaches great importance to their protection. National parks cover 9 per cent of the total land area of England and Wales. As we see, Great Britain takes care of its environment for themselves and next generations.

Questions:

What are the British specialists concerned about? What is the major reason for the global warming-up process? Why do people get worried much about the state of the environment? Does the British Government support the work of the voluntary sector in preserving the national heritage? What are green belts?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Еnvironmental Protection in Britain