Охорона здоров’я в Україні. Health Service in Ukraine

В Україні медичну допомогу можна отримати в лікарнях, поліклініках, а також у медичних центрах, розташованих на заводах і в школах. Основу системи охорони здоров’я складають районні терапевти, що ставлять первинний діагноз. Відповідний район прикріплений до поліклініки, і цей район поділяється на кілька частин. Кожна частина закріплена за відповідним терапевтом.

Усі люди, що проживають у цьому районі, відвідують свого лікаря. У середньому терапевта щодня відвідують 20-25 чоловік, а під час епідемії грипу до 50-60 чоловік за день. У наші дні

широко обговорюється питання вибору пацієнтом лікаря, якого хоче відвідувати. Районного терапевта можна викликати, і він відвідає пацієнта вдома. Терапевт огляне пацієнта, призначить йому лікування, пропише ліки і випише лікарняний лист. У лікарнях є терапевтичні відділення, де лікують пневмонію, бронхіт чи астму. В Україні також існує широка мережа служби швидкої допомоги. Вона була заснована в Харкові в 1905 році. Є також багато платних клінік, де можна одержати будь-яку медичну допомогу. Більшість з них є спеціалізованими: стоматологічні кабінети, очні центри тощо. В Україні існують також медичні асоціації, наприклад
Українська асоціація діабетиків. Близько мільйона людей страждають цим захворюванням в Україні. Там люди можуть одержати безкоштовну медичну допомогу чи ліки.

In Ukraine medical help is available in hospitals, polyclinics, and also in medical centres in such places as factories and schools. Health service is based on local therapeutists as they are the first who diagnose. Some certain district is appointed to a polyclinic and this district is divided into several areas. Each area is appointed to a certain therapeutist. All the people who live in that area visit their appointed doctor. Average number of people, visiting their doctor every day, is 20-25, but when there is an epidemic of influenza, this number is 50-60 people a day. There is a problem which is nowadays widely discussed, that a person him-or herself can choose the doctor he or she wants to visit.

A person can call his local therapeutist so that the doctor will come and see his patient. A therapeutist examines a patient, assigns some treatment, prescribes some medicines and gives a medical certificate. In a hospital there is also a therapeutic department, where pneumonia, bronchitis or asthma are treated. There also exists a wide network of ambulance service in Ukraine. It was founded in Kharkiv in 1905. Nowadays there are a lot of fee-paying clinics where one can get any kind of medical help. Many of them are specialized: dentist offices, optician centres, etc. There also exist some medical associations in Ukraine, such as Ukrainian Diabetes Association. About 1 million people in Ukraine suffer from this disease. There people can get medical help or medicines free of charge.

Vocabulary:

Certain [‘s3:tan] – визначений, певний health service [‘hel0 ‘s3:vis] – система охорони здоров’я therapeutist [,0era’pju:tist] – терапевт influenza [,influ’enza] – грип pneumonia [nju:’maunia] – пневмонія, запалення легень tendency [‘tendansi] – тенденція fee-paying clinic [‘fi:penrj ‘klmik] платна клініка diabetes [,daia’bi:ti:z] – діабет to suffer [‘sAfa] – страждати

Questions:

Where do you have medical help in Ukraine? What is health service based on in Ukraine? What does a therapeutist usually do when he visits a patient? When was ambulance service founded in Ukraine? Is there private treatment in Ukraine?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона здоров’я в Україні. Health Service in Ukraine