Українські міжнародні відносини. Foreign Affairs of Ukraine

Україна має відносини з багатьма країнами світу. У нас широкі зв’язки з Канадою, США, Великобританією й іншими країнами. Останнім часом в Україні з’явилася велика кількість різних спільних підприємств та економічних, культурних і політичних проектів. Наші фахівці в різних галузях науки підвищують свою кваліфікацію за кордоном. У нас також діють програми по обміну студентами і школярами. Англійські, канадські й американські діти живуть в українських родинах, ходять в українські школи, у той час як українські діти гостюють у їхніх родинах

за кордоном.

Ці програми по обміну допомагають нам краще порозумітися, вивчити культуру і традиції інших країн. Багато українців емігрували до Великобританії. Тому в 1947 році у Великобританії було засновано Асоціацію українців. У цій асоціації є фонди допомоги, що спонсують різні важливі акції. Асоціація допомагає студентам з України, що навчаються в британських університетах. Подібні асоціації і товариства існують у багатьох інших країнах. Щорічно кількість сфер наших взаємин із закордонними державами збільшується. Щороку багато туристів відвідують Україну, у той же час українці їздять за кордон. Ми сподіваємося,

що наші зв’язки з іншими країнами будуть розвиватися.

Ukraine has different relations with many countries of the world. We have wide relations with Canada, the USA, Great Britain and other countries. Recently a great number of various joint ventures and economic, cultural and political projects have appeared in Ukraine. Our specialists in different scientific fields improve their qualification abroad. We also have programmes of students’ and schoolchildren’s exchange. English, Canadian and American children visit Ukrainian families, go to Ukrainian schools, while Ukrainian children stay at their host families abroad. These exchange programs help us to understand each other better, to study culture and traditions of other countries. A lot of Ukrainians have emigrated to Great Britain. That’s why in 1947 the Association of Ukrainians in Great Britain was founded. This association has some Help Funds that sponsor different important actions. The association gives help to the Ukrainian students who study in British Universities. The same associations and societies exist in many other countries. From year to year the number of spheres of our relations with the countries abroad grow. Every year a lot of tourists visit Ukraine, while the Ukrainians go to the countries abroad. We hope that our relations with other countries will go on growing.

Vocabulary:

Specialist [‘spejahst] – фахівець exchange [iks’tfeind.3] – обмін project [‘ргюсізекі;] – проект fund [fAnd] – фонд

Questions:

What countries does Ukraine have relations with? What are the exchange programs meant for? What associations do you know in Great Britain? Who visits our country every year?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українські міжнародні відносини. Foreign Affairs of Ukraine