Твір з англіської Geographical Position of Great Britain

З’єднане королівство Великобританії і Північної Ірландії розташоване на Британських островах. Вони лежать на північному заході від Європи. Дуже давно Британські острови були невід’ємною частиною материка. У результаті занурення земної поверхні вони відокремилися. Великобританія відділена від континенту протокою Ла – Манш.

Країна Омивається водами Атлантичного океану. Великобританія відділена від Бельгії і Голландії Північним морем, від Ірландії – Ірландським морем. Уздовж узбережжя розташовані кілька островів. Загальна площа

Британських островів – 325 000 км2. Найбільші острови – острів Мен і острів Уайт. Ландшафт країни досить різноманітний. Великобританія – країна долин і рівнин. Гори у Великобританії не дуже високі. Шотландія – найбільш гористий район з найвищим піком Бен-Невіс. Острівне географічне положення Великобританії сприяло розвитку кораблебудування, різноманітним торговим зв’язкам з іншими країнами. Це також дозволило країні залишатися незалежною протягом тривалого періоду часу.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupies the territory of the British Isles. They lie to the north-west of Europe. Once upon a time the British Isles were an integral part of the mainland. As a result of sinking of the land

surface they became segregated. Great Britain is separated from the continent by the English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland – by the Irish Sea. There are several islands along the coasts. The total area of the British Isles is 325 000 km2. The main islands are the Isle of Man and the Isle of Wight.

The surface Of the country is much varied. Great Britain is the country of valleys and plains.

The mountains in Britain are not very high. Scotland is the most mountainous region with the highest peak, Ben Nevis. The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, different trading contacts with other countries. It has also allowed the country to stay independent for quite a long period of time.

Vocabulary:

Integral [‘intigral] – невіддільний, єдиний surface [‘s3:feis] – поверхня insular [‘insjula] – острівний to be washed [wojt] – омиватися

Questions:

Where is Great Britain situated? What seas is Great Britain washed by? Is Great Britain a mountainous country? What does Great Britain consist of? What kind of landscape is there in Scotland?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Чи повернеться ангел на землю стариган з крилами.
Твір з англіської Geographical Position of Great Britain