Автономна Республіка Крим. The Autonomous Republic Crimea

Республіка розташована на Кримському півострові. На заході і на півдні його омиває Чорне море, а на півночі – Азовське. Керченська протока відокремлює Крим від Росії. Площа республіки 26 100 км2, населення 2 134 700 жителів. Республіка поділяється на 15 районів і 15 міст. Адміністративний центр – місто Сімферополь. Територія Криму складається з двох зовсім різних частин – безлісих степів Кримської низовини в північній і центральній частинах, і Кримських гір – на півдні. Кримський степ, з континентальним кліматом і степовими ґрунтами, займає

чотири п’ятих території.

Кримські гори становлять собою вузький ланцюг, покритий лісами і високогірними пасовищами. Біля підніжжя гір, на півдні, знаходиться вузька смуга прибережної низовини – південний берег Криму з середземноморським кліматом і рослинністю. Ріки короткі й мілководні. Північними схилами Кримських гір течуть Чорна, Бельбек, Кача, Аль-ма, Салгир та інші ріки. Тут є також солоні озера, такі як Са-сик, Акташське й інші. До корисних копалин належать залізна руда, природний газ, будівельні матеріали, сіль солоних озер. 67,2 % населення – росіяни, 26,5 % – українці, 300 тисяч татар. Головна галузь господарства

– харчова промисловість. За нею йдуть залізорудна, металургійна і машинобудівна. Головні морські порти Керч, Феодосія, Ялта, Севастополь і Євпаторія. Крим є також курортним і туристичним місцем. Харчова промисловість виробляє консерви, рибні продукти й вино. У сільському господарстві переважають рослинництво, виноградарство і тваринництво. У Криму народилися художник І. Айвазовський і полярник І. Папанін. У Ялті знаходиться могила українського поета С. Руданського.

The republic is situated on the Crimea peninsula. It is between the Black Sea in the west and south, and the Sea of Azov – in the east. In the east the Crimea is separated from Russia by the Kerch Strait. The total area of the republic is 26 100 km2, population is 2 137 700. It is divided into 15 regions and 15 cities. Symferopol is the administrative centre of the Crimea.

The Crimea consists of two very different parts – treeless steppe of the Crimean Lowland in the northern and central parts, and the Crimean Mountains in the south. The Crimean steppe, with its continental climate and steppe soils, occupies four-fifths of the territory. The Crimean Mountains consist of a narrow range of foothills and a low mountain chain covered with forests and high pastures. Below the mountains in the south there is a narrow coastal lowland – the Crimean southern shore – with a Mediterranian climate and vegetation. The rivers are short and shallow.

On the northern slopes of the Crimean Mountains we find the Chorna, the Bel-bek, the Kacha, the Alma, the Salhyr and other rivers. There are also salt lakes there, such as the Sasyk, the Aktash and others. It is rich in natural resources, such as iron ore, natural gas, building materials, and salt from the lakes. Russians constitute 67.2 per cent of the population, Ukrainians – 26.5 per cent and there are 300 000 Tatars. Food production is the Crimea’s main industry. It is followed by iron-ore mining, metallurgy and machine-building. The main sea-ports are Kerch, Teodo-sia, Yalta, Sevastopol, and Yevpatoria. The Crimea is also the main resort and tourist area of Ukraine. Food industry produces canned goods, fish and wines. Agriculture mostly specializes in plant-growing, vine-growing and animal husbandry. The artist I. Ayvazovsky and the polar explorer I. Papanin were born in the Crimea. The grave of the Ukrainian poet S. Ru-dansky is in Yalta.

Vocabulary:

Pasture [‘pa:st[a] – пасовище iron ore [‘аіаn о:] – залізна руда to constitute [‘kanstitju:t] – складати animal husbandry [‘seniml ‘hAzbandr] – тваринництво autonomus [o:’tanamas] – автономний strait [streit] – протока peninsula [pa’nnsjula] – півострів Mediterranian [medita’renian] – Середземне

Questions:

Where is the Crimea situated? What do you know about the geography of the peninsula? What natural resources is it rich in? Who lives in the Crimea? What do you know about the industry of the republic?


Твір на тему суспільство у якому я хочу жити.
Автономна Республіка Крим. The Autonomous Republic Crimea