Climate and Nature of Canada. Клімат і природа Канади

Канада займає північну частину Північноамериканського континенту. Країна омивається Тихим океаном на заході, Атлантичним океаном на сході і Північним Льодовитим океаном і його морями на півночі. Тому клімат і природа Канади дуже різноманітні. Північна частина знаходиться в субарктичній і арктичній кліматичних зонах. Більшість північних островів вкрито льодом. Протоки між ними покриті льодом 9-10 місяців на рік.

Ця територія відрізняється кліматом з дуже холодною зимою і коротким, прохолодним літом. Середня температура узимку близько

35 градусів нижче нуля. Середня температура влітку близько 4 градусів вище нуля. Вона контрастно відрізняється від іншої території, де клімат помірний. Ця частина території одержує достатню кількість опадів і тепла. На півдні знаходяться великі області родючих земель. На заході країни клімат м’який і вологий завдяки теплій тихоокеанській течії. Середня температура узимку там 4 градуси вище нуля. Середня температура влітку 21 градус вище нуля. Район Кордильєр відомий своїми прекрасними лісами. Канадський захід – найпривабливі-ша частина країни. Засніжені вершини і тихоокеанські затоки створюють напрочуд красивий
краєвид. Крім того, Канадський південь відомий своєю мінливою погодою. Іноді там дуже волого, а іноді дуже сухо: погода може швидко мінятися. Ніагарський водоспад, розташований у цій частині країни, приваблює людей з усього світу своєю незвичайною красою.

Canada Is situated in the northern part of the North American continent. It is washed by the Pacific Ocean in the west, by the Atlantic Ocean in the east and by the Arctic Ocean and its seas in the north.

That is why the climate and the nature of Canada are much varied. The northern parts lie in the subarctic and arctic climatic zones. Most of the northern islands are covered with ice. The bays between them are covered with ice for 9-10 months a year. This territory has a climate with very cold winters and short, cool summers. The average winter temperature is about 35 degrees below zero. The average summer temperature is about 4 degrees above zero. It contrasts with the rest of the territory, where the climate is moderate. This part gets enough amount of rainfall and heat. In the south there are large areas of fertile soils. The west of the country has a mild and humid climate thanks to a warm Pacific current. The average winter temperature is about 4 degrees above zero there.

The average summer temperature is 21 degrees above zero. The region of the Cordilleras is famous for its beautiful forests. Canadian west is the most attractive part of the country. The snow-capped mountains and ocean bays create a surprisingly beautiful atmosphere. Besides, Canadian south is known for its changeable weather. Sometimes it is too humid, and sometimes it is too dry: the weather can change very quickly. The Niagara Falls situated in that part of the country attracts people from all over the world by its unusual beauty.

Vocabulary:

Average [‘sevriclj] – середній subarctic [‘sAb’a:ktik] – субарктичний bay [bei] – протока rainfall [‘remfo:l] – опади fertile [‘f.3:tail] – родючий climatic zone [‘klaimatik ‘zaun] – кліматична зона humid [‘hjumid] – вологий the Niagara Falls [nai’segara’fo:lz] – Ніагарський водоспад to attract [‘at’rsekt] – приваблювати

Questions:

Where is Canada situated? Where are the northern parts of Canada situated? What is the average temperature in summer and in winter? What kind of climate is it in Canada? What do you know about the Niagara Falls?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Climate and Nature of Canada. Клімат і природа Канади