Що таке Державна підсумкова атестація

Цікава стаття, що інформує про нові форми іспитів та рекомендує, як краще підготуватися до них. Може бути сприйнята як така, що має рекламний характер, бо містить матеріал про конкретну продукцію, представлену на ринку. Випускники-вступники – учні 11 класів, які у 2011 році поставили собі за мету скласти іспити, отримати атестат зрілості та вступити до ВНЗ. Сертифікат – документ Міністерства освіти і науки України, що фіксує результати зовнішнього сертифікаційного тестування.

Щоб вступити до ВНЗ, випускнику вступнику треба скласти іспити,

державну підсумкову атестацію, вступні іспити до вищих навчальних закладів (ВНЗ). Але є ще один вид іспиту, нововведення нашої держави на шляху інтеграції до європейської спільноти, зовнішнє оцінювання (докладна інформація у статті “Усе про зовнішнє оцінювання”, с. 438).

Вступні іспити у ВНЗ – конкурс, що проводиться приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами якого, приймають рішення про зарахування абітурієнта до ВНЗ. За новітніми правилами іспит проходитиме у формі тестування.

Результат сертифікаційного зовнішнього оцінювання за бажанням учнів зараховується як бал державної

підсумкової атестації і як бал вступного іспиту з відповідного навчального предмета. У 11 класах державна підсумкова атестація проводиться з п’яти предметів: української мови (переказ), історії України (ХХ ст.) та трьох предметів за вибором учнів з інваріантної складової навчального плану, починаючи з 1 червня.

Державна підсумкова атестація – оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти у традиційній формі, яке проводить комісія загального навчального закладу за місцем

Навчання. Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлено і затверджено білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм. Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2007 році: українська мова – 21 квітня; біологія, фізика, хімія (для випускників Харківської області) – 25 квітня; математика, історія – 28 квітня.

Вступні випробування до ВНЗ проводяться з 1 липня, з предметів відповідно до спеціальності, перелік цих предметів затверджується прийомною комісією кожного ВНЗ, і не повністю співпадають з предметами зовнішнього оцінювання. Тобто якщо Ви атестуєтесь на зовнішньому оцінюванні, то Ви зможете зарахувати результати своєї атестації як бал вступного випробування за тими предметами, які співпадають з переліком предметів на вступних випробуваннях. А деякі предмети такі як людина і світ, правознавство, іноземна мова та багато інших Вам треба буде здати додатково у ВНЗ.

Якщо Ви пройшли зовнішнє оцінювання, але результати Вас не задовольнили, то можете здати і державну атестацію, і вступні іспити та зарахувати по вашому бажанню кращий результат.

Традиційний іспит – проходить у письмовій чи усній формі, за білетами які розробляє приймальна комісія навчального закладу. З вище сказаного виходить, що у сучасного випускника-вступника є чотири варіанти складання іспитів за предметами українська мова, математика, історія, а також біологія, фізика, хімія (для випускників Харківської області) на шляху вступу до ВНЗ:

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 р. № 588, на базі вищих навчальних закладів може проводитись державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти за курсом повної загальної середньої освіти, результати якої за бажанням вступника можуть бути зараховані як вступні випробування до вищого навчального закладу.

– варіант – державна атестація, потім вступні іспити до ВНЗ;

– варіант – зовнішнє оцінювання (зараховуємо і як результат державної атестації, і як вступного іспиту);

– варіант – зовнішнє оцінювання, державна атестація, вступні іспити;

– варіант – зовнішнє тестування, та вступні іспити до ВНЗ.

– Третім варіантом можна скористатися, ко ли результати зовнішнього оцінювання не за довольняють Вас зовсім. 4 варіант, якщо Ви за результатами зовнішнього оцінювання не до брали бали до прохідного балу у ВНЗ на зарахувати.

За новими правилами прийому до ВНЗ усі іспити обов`язково проводяться у тестовій формі, як і при зовнішньому оцінювані методом незалежного тестування. Тобто якщо вступник-випускник не буде складати зовнішнє оцінювання, а буде складати державну підсумкову атестацію у формі традиційного іспиту, то потім йому доведеться готуватися до складання іспиту до ВНЗ у зовсім іншій формі – тестовій. Готуючись до зовнішнього оцінювання у березні-квітні, можна вже заздалегідь почати готуватись і до складання вступних іспитів у той же тестовій формі, правильно організувавши таку підготовку. Якщо за результатами зовнішнього тестування Ви недоберете вступних балів, то вже будете підготовлені до складання іспиту у тестовій формі безпосередньо у ВНЗ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Що таке Державна підсумкова атестація