Система освіти в Україні та навчання іноземних мов

З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у роз­будові системи освіти. З цією метою розроб­лена цілісна державна національна програма “Освіта”, головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, форму­вання інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої

цінності нації.

У програмі “Освіта” і “Національній доктрині”визначені напрями та головні шляхи реформування освіти. До основних Принципів освіти Відносять:

Пріоритетність освіти

Демократизацію освіти

Гуманізацію освіти

Гуманітаризацію освіти

Національну спрямованість освіти

Відкритість системи освіти

Безперервність освіти

Нероздільність навчання і виховання

Багатокультурність та варіативність освіти.

Названі принципи державної освітньої політики зумовили і необхідність

Реформування системи навчання Іноземних мов: переглядається структура сту­пенів

навчання; оновлюється зміст навчання іноземних мов і зміст виховання засобами іноземної мови; створюються авторські програми та альтернативні підручники з іноземних мов; реалізується інтеграція у світові заклади освіти, пов;язані з навчанням іноземних мов; забезпечується безперервність Навчання Іноземної мови; створюються умови для варіативності форм навчання іноземної мови тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов