Що таке опорні слова та словосполучення?

Це слова та словосполучення, які несуть основне змістове навантаження, на які “опирається” та чи інша думка. Наприклад: Основоположником сучасної української літературної мови став Тарас Григорович Шевченко, який з неперевершеною майстерністю розкрив красу і силу українського слова.

Заслуга Т. Г. Шевченка полягала в тому, що він відібрав з народної мовної скарбниці багаті лексико-фразеологічні шари, відшліфував орфоепічні і граматичні норми, відкрив перспективи багатофункціонального використання літературної мови, вивів українську

мову на рівень високорозвинених європейських мов.

Подальший розвиток української літературної мови нерозривно пов’язаний із творчістю І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного, М. Коцюбинського та інших письменників. Мова художньої літератури вбирає в себе духовні цінності народу, у тому числі досягнення культури мовлення, і тим самим, з одного боку, сприяє закріпленню багатовікової суспільної мовної практики українського народу, а з іншого – збагачує її виразовими засобами, шліфує літературні норми.

Запитання 1

Яка роль Т. Г. Шевченка у формуванні сучасної української літературної мови? Опорні

слова: основоположник, розкрив, відібрав, відшліфував, відкрив перспективи, вивів.

– Відповідь

Т. Г. Шевченко – основоположник сучасної української літературної мови. Він розкрив красу і силу українського слова, відібрав з народної мовної скарбниці багаті лексико-фразеологічні шари, відшліфував орфоепічні і граматичні норми, відкрив перспективи багатофункціонального використання літературної мови, вивів українську мову на рівень високорозвинених європейських мов.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Що таке опорні слова та словосполучення?