Твір з англіської мови National Emblems in Great Britain

Червона троянда була емблемою роду Ланкастерів, а біла – роду Йорків, двох будинків, що боролися за англійський трон у Війні Троянд. Але їхня боротьба закінчилася весіллям Генрі VII Ланкастера і принцеси Єлизавети, роду Йорк. З тих пір червона троянда стала емблемою Англії. Національною емблемою Шотландії є будяк.

Це трапилося у дуже давні часи, коли норвежці хотіли осісти в країні. Вони наблизилися до шотландських військових таборів вночі і хотіли убити всіх сонними. Тому вони зняли взуття, щоб не шуміти. Але один норвежець наступив на

будяк і скрикнув. Шотландці прокинулися і повернули ворога навтіки. Цибуля – порей – емблема Уельсу. Уельсці усього світу відзначають національне свято День Святого Девіда, приколюючи цибулю-порей до одягу. Вони роблять це, тому що вірять, що Святий Девід кілька років жив, харчуючись хлібом і цибулею-пореєм. Ірландці носять національну емблему в День Святого Патрика. Це маленька біла конюшина з трьома пелюстками на стеблинці. Він називається трилисник.

The red rose was the emblem of Lancastrians, the white rose that of the Yorkists, the two Houses fighting for the English throne in the War of Roses. But their struggle ended by marriage of Henry VII, the Lancastrian with Princess Elizabeth, the Yorkist. The red rose has since become

the emblem of England. The thistle is the national emblem of Scotland. It happened in very old times when Norsemen wanted to settle in this country. They came close to the Scots’ camps in the night and wanted to kill them in their sleep. That’s why they took off their shoes so as to make no noise.

But one of the Norsemen stepped on a thistle and screamed. The Scots woke up and put the enemy to flight. The leek is the emblem of Wales. Welshmen all over the world celebrate their national holiday St David’s Day by wearing leeks. They do it because they believe St David have lived for several years on bread and wild leeks. Irishmen wear their national emblem on St Patrick’s Day. It’s a small white clover with three leaves on the stem. It is called a shamrock.

Vocabulary:

Emblem [’emblem] – емблема Lancastrian [lsen’ksestnan] – прибічник династії Ланкастерів throne [0raun] – трон thistle [‘0isl] – будяк Yorkist [‘jo:kist] – прибічник династії Йорк enemy [‘enami] – ворог leek [li:k] – цибуля-порей Norsemen [‘no:smen] – норвежці, прадавні скандинави shamrock [‘Jsemrak] – трилистник clover [‘klauva] – конюшина

Questions:

What are the emblems of parts of Great Britain? How many of them are there? Why was the thistle chosen as a national emblem? Why do Welshmen wear leeks on St David’s Day? What is a national holiday of Irishmen?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови National Emblems in Great Britain