UK Newspapers

У Великобританії не існує офіційного контролю над пресою. Уряд не контролює газетну промисловість, і більшість англійських газет пишаються своїми особливостями і своїм індивідуальним стилем. Хоча в кожної газети є свій профіль, усі їх можна розподілити на дві групи: “бульварні” газети і газети для серйозного читання.

Газети Для серйозного читання – це загальнонаціональні газети. До них належать: “Файненшіл Таймс”, “Таймс”, “Дейлі Телеграф”. У “Дейлі Телеграф” містяться репортажі про національні і міжнародні

події, а також спортивні й інші новини. “Файненшіл Таймс” в основному читають ділові люди, оскільки в ній висвітлюються проблеми промисловості, комерції і суспільні події. “Таймс” – найвідоміша газета. Це не найстаріша газета в Англії, але кілька років тому вона відзначила своє двохсотліття. “Таймс” у великому обсязі висвітлює новини, соціальне життя, мистецтво, освіту і т. д. “Бульварні” газети менші за обсягом і звичайно містять багато фотографій. На відміну від газет для серйозного читання, “бульварні” газети не настільки серйозні і частіше публікують сенсаційні повідомлення.
Популярними газетами є: “Дейлі Експрес”, “Дейлі Мірор”, “Сан”. У “Сан” – найбільший тираж серед щоденних газет.

In Great Britain there is no official control over the newspapers. The government does not exercise any official control over the newspaper industry and most of the English newspapers are very proud of their peculiarities, their individual styles. And although every newspaper has a definite profile, they can be classified into two main groups: quality and popular newspapers. Quality newspapers are serious, national newspapers. They are “Financial Times”, “The Times”, “The Daily Telegraph”. “The Daily Telegraph” contains reports on national and international news, gives a full covering of sports and other topics. “Financial Times” is read mainly by professionals and business people as it contains a comprehensive coverage of industry, commerce and public affairs. “The Times” is the most famous newspaper. It is not actually the oldest newspaper in Britain, but some years ago it celebrated its two hundredth birthday. “The Times” gives a wide coverage of news events and reports on social life, the arts, education, etc. Popular newspapers are smaller in size and contain many photographs. Unlike quality newspapers popular newspapers are not so serious and their stories tend to be sensational. Popular newspapers are: “The Daily Express”, “The Daily Mirror”, “The Sun”. “The Sun” has the largest circulation among daily newspapers.

Vocabulary:

Peculiarity [pi’kju:ljanti] – особливість serious [‘siarias] – серйозний to contain [kan’tem] – містити definite [‘defmit] – визначений affair [a’fea] – справа

Questions:

Is there official control over the newspapers in Great Britain? What do English newspapers write about? What serious national newspapers do you know? What is the most famous newspaper in England? What are popular newspapers? Name some of them.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

UK Newspapers