Education in Great Britain

У Великобританії діти йдуть до школи у віці п’яти років. Спочатку вони навчаються в школах для дітей 5-7 років. У таких школах учаться малювати кольоровими олівцями і фарбами. Діти ліплять із пластиліну і працю-ють з папером і клеєм. Діти багато грають, тому що вони дуже маленькі.

Пізніше вони починають вивчати алфавіт, вчаться писати, читати і рахувати. У віці семи років англійські школярі йдуть у початкову школу. Вони вивчають багато предметів: англійську мову і математику, історію і музику, краєзнавство і малювання, рукоділля, французьку

мову і латину. Вони не ходять до школи так рано, як ми, але вони залишаються там довше. Перший урок звичайно починається о 9 годині. У них три уроки з короткими перервами по 10 хвилин між ними, і потім годинна перерва на обід. Після обіду в них ще два уроки, які закінчуються о пів на четверту. Якщо подивитися в табель англійського школяра, то можна побачити, що оцінки в ньому відрізняються від наших.

Наші школярі одержують “1-12”. В англійській школі оцінки виставляються від “1” до “10”, а в деяких школах і до “100”. Початкова школа закінчується у віці одинадцяти років, коли учні складають іспит “11+”,

і потім починається середня школа. А в шістнадцять років школярі складають випускні іспити. Лише 45 % продовжує освіту після 16 років. Інші йдуть працювати чи потрапляють у тренувальні програми працевлаштування.

In Great Britain children begin to go to school at the age of five. First they study at infant schools. In these schools they learn to draw with coloured pencils and paints. They also make figures out of plasticine and work with paper and glue. They play much because they are very young. Later they begin to learn letters and read, write and count. At the age of seven English schoolchildren go to junior schools. They do many subjects: English and Maths, History and Music, Natural History and Drawing, Handicrafts, French and Latin. They do not go to school as early as we do, but they stay there longer. The first lesson usually starts at 9 o’clock. There are 3 lessons with short breaks of 10 minutes between them and then an hour break for lunch. After lunch they have two more lessons which are over by half past three. If you have a look at an English pupil’s school record, you will see that the marks in it differ from the marks we have. Our schoolchildren get marks from 1 to 12. At English school there are marks from 1 up to 10 and at some schools from 1 up to 100. Junior school ends at the age of 11 when pupils take the Eleven Plus examination and then secondary school begins. At the age of 16 schoolchildren take their exams. Only 45 per cent continue with fulltime education after 16. The rest go to work or join employment training schemes.

Vocabulary:

Glue [glu:] – клей junior school [‘<ізи:ша sku:l] початкова школа examination figzsemi’neifnl – іспит to continue [kan’tmju:] – продовжувати employment [imp’loimant] – працевлаштування

Questions:

When do children begin to go to school in Britain? What schools do they study first? When do children begin to go to junior schools? What subjects do they study? How many students continue with full-time education after 16?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Education in Great Britain