Життя та творча доля Джейнса Джойса

Дитячі роки майбутнього письменника. Народився 2 лютого 1882 р. в м. Дубліні у багатодітній сім’ї податкового інспектора. Життя родини Джойсів було сповнене нестатків. Від матері син перейняв католицький устрій думок, від батька – зацікавленість проблемами політичного життя Ірландії.

Освіта. Незважаючи на скрутне матеріальне становище родини, здобував освіту спочатку у єзуїтському пансіоні, школі Християнських братів, престижному Бельведер-коледжі, а потім – на філологічному факультеті Дублінського університету. Захоплювався

історією, мовами, античністю, цікавився мистецтвом, зачитувався творами Л. Толстого, Г. Гауптмана, Г. Ібсека. У студентські роки зблизився з видатними представниками дублінської творчої інтелігенції, захопленої ідеями національного відроджегіня.

Доля вигнанця. Боляче сприймаючи приткоблене становище Ірландії, утискуваної Англією, Джойс був не в змозі збагнути складнощі національних, релігійних і соціальних відносин у рідній країні. Не витримавши англійського ярма та розбрату, що панував серед ірландців, Джойс обирає гірку долю вигнанця. З 1904 р. він живе в Трієсті, Цюриху, Парижі. Помер на чужині, у Цюриху, 13 січня

1941 р.

Літературна діяльність. Початок творчості. 1907 р. вийшла поетична збірка “Камерна музика”. Лірика Джойса сповнена то романтичної піднесеності, то ліричної іронії, які були характерними для поезії того часу. Збірка новел “Дублінці”. 1914 р. вийшла друком збірка новел Джойса “Дублінці”, до якої увійшли п’ятнадцять творів. Вони написані у реалістичній манері, збагаченій елементами імпресіонізму та символізму. За словами автора, ці новели змальовують “розділ з історії звичаїв моєї ВІтчизни”. У них молодий автор продемонстрував тонку спостережливість, стилістичну майстерність, вміння кількома штрихами створити виразний художній образ. 1914 р. Джойс завершив есе “Джа-комо Джойс”, в якому була опробована нова поетика. Цей твір справедливо вважається одним із найкращих зразків модерністської прози. Він написаний у вигляді низки фрагментів. У творі використані імпресіоністичні засоби, елементи “потоку свідомості”, які знайдуть свій розвиток у подальшій творчості письменника. Автобіографічний роман “Портрет митця замолоду” (1916). Написаний у руслі європейського “роману виховання”, твір змальовує процес формування ірландського митця, який, усвідомивши себе творчою особистістю, рішуче відкидає вбогу ірландську дійсність і на знак протесту покидає батьківщину.

Найвизначніший твір Джойса – роман “Улісс”. Працювати над романом письменник почав 1914 р. Публікувати почав 1918 р. в одному з нью-йоркських журналів. Публікація викликала скандал, автора звинуватили в аморальності, книгу заборонили друкувати і в Англії, і в Америці. Перше повне видання англійською мовою з’явилося 1922 р. в Парижі, викликавши нескінченні суперечки, велике захоплення одних і гостру критику інших. За задумом автора, роман мав стати “Одіссеєю” сучасної цивілізації, величезною і всеосяжною енциклопедією сучасного життя і культури. Але, передусім, “Улісс” є енциклопедією ірландського, дублінського життя.

“Поминки за Фіннеганом” – останній роман Джойса. Працював над ним Джойс сімнадцять років, опублікував 1939 р. Цей роман – діалог генія зі своєю країною. В ньому персоніфіковані ірландська природа, ріки, гори, використані стародавні ірландські саги, легенди. Твір сповнений фантазій, химерних асоціацій, алегорій. Джеймс Джойс посідає унікальне місце в історії світової літератури. Він один із засновників європейського модернізму, митець-новатор, який докорінно змінив обличчя художньої прози. Його творчість позначена масштабними експериментами з міфом, різними шарами реальності, історією, часом, засобами зображення внутрішнього світу людини, мовою та стилем. Однією з найяскравіших новацій письменника є “потік свідомості”. Творчість Джойса суттєво вплинула на творчість багатьох видатних письменників Західної Європи та Америки, починаючи з 20-х років і до сьогодні. Вплив Джойса відчутний у творчості Елі-ота, Вірджинії Вульф, Е. Хемінгуея, Дж. Стейнбека, В. Фолкнера, Дж. Апдайка, Г. Гріна, Т. Манна та багатьох інших письменників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Життя та творча доля Джейнса Джойса