Відповіді до теми: “Джеймс Джойс як один із “батьків модернізму'”

1. Яка основна ознака модернізму?

До основних ознак модернізму належать, по-перше, граничне неприйняття за­хідної цивілізації, її впливу на моральний стан людини: людина, не сприймаючи такого світу, дійшла межі, а відчай призводить до саморуйнування. По-друге, не­реалістичні методи відображення дійсності через суб’єктивне сприйняття.

2. До якої літературної традиції належить творчість Дж. Джойса?

Усе, що написав Джеймс Джойс, належить до традиції філософської літерату­ри, яка започаткована творами Данте, В. ІІІекспіра, Й. В. Гете,

продовжена тво­рами Л. Стерна, Г. Мелвіна, А. Франса, Г. Джсймса.

3. Кого з митців XX століття можна зіставити з Джойсом із точки зору форми?

Щодо мистецтва втілення філософських ідей у сучасну літературну форму (мо­дерністську) Джойса можна зіставити з такими класиками: Т. Манном, М. Прус – том, Ф. Кафкою, Г. С. Еліотом.

4. Чому перша зріла книга Джойса названа “Дублінці” ?

Джеймс Августин Алоїзіус Джойс (1882-і941) народився у передмісті Дубліна 2 лютого, але все життя провів далеко від батьківщини і помер у Цюріху 13 січ­ня 1941 року. Місцем подій у його творах часто було його улюблене місто Дублін, за яким він

сумував. Здобувши освіту в Єзуїтських коледжах Клонгаузі й Бель­ведері, де він навчався сучасних і давніх мов, риторики, поетики, філософії та богослов’я, Джойс відмовився від кар’єри священика, як потім і від занять меди­циною, 1904 року він виїжджає з Ірландії й живе з сім’єю в Парижі, а потім у Трі­єсті та Цюриху.

5. Як відбувся літературний дебют Джеймса Джойса?

Першим кроком була збірка віршів “Камерна музика” (1907), яка залишилася непоміченою. Потім був написаний роман “Портрет художника в юності” (1916). Але слід зазначити, що оповідання для збірки “Дублінці” були написані також ще 1904-1905 років, але опубліковані через 9 років (1914). Ця книга була визнана найбільш зрілою.

6. Назвіть найбільш значні твори Джойса.

“Улісс” (1922), який зробив відомим Джойса. Результатом 17-річної роботи був твір “Поминки по Фіннегану” – діалог генія зі своєю країною.

7. Які філософські ідеї стали основою для творів Джойса?

Ще 1903 року Джойс написав статті “Філософія Бруно” та “Гуманізм”, де роз­мірковує про християнську мораль та етику мучеництва, з одного боку, та віднос­ність етики прагматизму з іншого. Тоді ж Джойс звернувся до східних учень – буд­дизму, брахманізму, вивчав Веди та Упанішаду, що відбилось у романах “Улісс” та “Поминки по Фіннегану”. Енциклопедизм Джойса грунтується на традиції антич­ної культури.

8. До якої течії модернізму належить творчість Джеймса Джойса? Чому?

До літератури “потоку свідомості”, оскільки Джойс зображує свідомість героя як щось таке, що тече безперервно. Текстуально цс виражено у миттєвому переході віл одної думки до іншої, яка часто не пов’язана з попередньою. Як приклад можна на­звати внутрішні монологи Стівена Дедала – одного з головних героїв роману “Улісс”. Так в одному з них поєднуються деталі пейзажу, спомини вмираючої матері, щойно прочитані приятелем рядки поезії У. Єйтса. Логічний зв’язок відсутній, але оскіль­ки герой роману – представник ірландської інтелігенції, то в його “потік свідомості” вплетені численні літературні, філософські, а не тільки житейські асоціації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Джеймс Джойс як один із “батьків модернізму'”