Відповіді до теми: “Життя і творчість Ольги Кобилянської”

1. Чи була О. Кобилянська єдиною жінкою-письменницею в Україні на зламі XІX XX століть?

Існувало поняття “жіночої літератури”, оскільки саме в той час з’явилися чис­ленні літературні твори письменниць Христини Алчевської, Уляни Кравченко, Дніпрової Чайки (Людмила Василевська), Ольги Кобилянської, Лесі Українки.

2. Як формувався світогляд письменниці?

Ольга Кобилянська народилася у родині урядовця-правника. Мати походили з німсцько-польської родини, прищеплювала їй повагу до праці, любов до піз­нання, до культури, навчила музики.

І хоча початкову освіту Ольга Кобилянська здобула німецькою, батько спромігся дати їй знання української мови через при ватні уроки. Коло читання дівчини складалося переважно з німецьких книг: Шіл – лер, Келлер, Гайне та інших. Це вплинуло на формування світогляду майбутньої письменниці.

3. Що закидали – письменниці Ользі Кобилянській?

Письменниці дорікали саме отією “Німеччиною”, перші твори були надруко­вані теж німецькою. Однак багато хто з письменників розумів, що іншого почат­ку й бути не могло, зважаючи не тільки на оточення, а й на країну, де вона жила. Леся Українка у статті “Малорусские

писатели на Буковине” зазначала, що “не – мецкий язьїк… бьіл ей не только полезен для общего развития, но даже спас се от умственного застоя и нравственной спячки в мелкобуржуазной, чиновничьей среде маленького буковинского городка… Зта “немеччина”… вьівела ее в люди, открьіла для нее мир идей, познакомила ее с мировой литературой и научила лю­бить и понимать искусство”.

4. До якого напряму належить творчість О. Кобилянської?

Проза Кобилянської виходить за межі класичного реалізму, вона поєднує ре­алізм з романтизмом, з психологічно витонченим аналізом.

5. Якою є особливість творчої манери О. Кобилянської?

Прозові твори письменниці відзначаються жанрово-стильовою та тематичною різноманітністю. Особливістю є також оповідна манера повістей, визначальна роль пейзажу і заглибленість у сферу почуттів і емоцій героїв. Часто її герої – це самотні, вивищені “аристократи духу”, інтелігенти у середовищі міщан.

6. Що нового вносить творчість Ольги Кобилянської в українську літературу? Вона розробляє в українській прозі нову тему – тему боротьби жінки за пра­во на самостійність у житті.

7. Яким є типовий герой творів О. Кобилянської?

У творах письменниці чітко відбитий її світогляд. Її героїні часто най­більш вразливі до всього, що обмежує їхню свободу особистості (новела “Уаіке теїапсоїіцие”, “Царівна”, “Ніоба”, “Через кладку”, повість “Людина”, “За ситуа­ціями”), Героїня тут – жінка, що бореться за гідне місце у суспільстві, створено­му чоловіками.

8. Що О. Кобилянська вважала першоджерелом своєї творчості?

Усі твори постали з життєвих вражень і особистих переживань і написані, за словами письменниці, “кровією серця”.

9. Якою була тематика творів зрілої письменниці?

Велике місце у творчості О. Кобилянської часів Першої світової війни посіда­ли антивоєнні твори – новели “Назустріч долі”, “Юда”, “Лист засудженого вояка до своєї жінки”, “Сниться”.

10. Які останні твори О. Кобилянської?

Оповідання “Вовчиха”, “Любов до рідної землі”, роман “Апостол черні”.

11. Як склалися останні роки життя письменниці?

Коли у 1940 році північна Буковина з’єдналася з Великою Україною, письмен­ницю відвідали тоді вже відомі радянські українські письменники Микола Бажан, Петро Панч, Юрій Яновський, Андрій Малишко ті інші, засвідчивши їй свою по­вагу. Та через рік Чернівці знову опинилися під владою Румунії, і письменниці, за яко. ю встановлено нагляд, погрожував суд, від якого її “врятувала” смерть 21 березня 1942 року. Окупанти не дозволили ані промови над могилою, ані некро­логу українською мовою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Життя і творчість Ольги Кобилянської”