Відповіді до теми: творчість Марка Вовчка

1. Які чинники вплинули на становлення Марка Вовчка як письменниці?

Марія Олександрівна Вілінська народилася на Орловщині, тобто на території Росії, але її життя склалося так, що болі українського народу стали для неї рід­ними. Чоловік письменниці Опанас Маркович дуже захоплювався українськими звичаями та народною творчістю. Молоде подружжя здебільшого жило в Украї­ні. Збираючи по українських селах фольклор, Маркович брав і дружину з собою. Отже, страждання кріпаків Марія бачила на власні очі. Це глибоко вплинуло на неї. Не в змозі змінити

соціальний устрій, вона не здалася й вирішила боротися з несправедливістю як могла – тобто своїми творами. Крім того, на письменницю великий вплив мала творчість Тараса Шевченка, який, до речі, щиро захоплював­ся народними оповіданнями Марка Вовчка.

2. Розкрийте проблематику “Народних оповідань” Марка Вовчка.

“Народні оповідання” присвячені темі кріпацтва в Україні. Головними про­блемами цих творів є безправ’я кріпаків, нелюдські умови праці, знущання та жорстокість панів.

3. Які твори Марка Вовчка присвячені історичній тематиці, темі народної бороть­би за волю?

Це твори “Кармалюк” та “Гайдамака”.

4. Стисло схарактеризуйте творчу спадщину Марка Вовчка.

Творча спадщина Марка Вовчка налічує дві книжки “Народних оповідань”, багато повістей, твори російською мовою та близько ста перекладів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: творчість Марка Вовчка