Відповіді до теми: творчість І. Карпенка-Карого (8 клас)

1. Стисло перекажіть біографію І. Карпенка-Карого.

Назвіть справжнє ім’я письменника? Чому він обрав собі такий псевдонім? Справжнє ім’я Івана Карпенка-Карого – Іван Карпович Тобілевич. Першу частину псевдоніма утворено від імені батька письменника (Карпенко – тобто син Карпа), друга частина подвійного прізвища взята з твору “Назар Стодоля” (герой цього твору Гнат Карий був одним з найулюбленіших літературних обра­зів письменника).

2. Яка роль І. Карпенка-Карого в розвитку національної драми?

Іван Карпенко-Карий заклав

підвалини українського театру і прославив його на весь світ.

3. Назвіть основні твори І. Карпенка-Карого.

Карпенко-Карий працював у різних жанрах: він створив історичну драму “Сава Чалий”, комедії “Глитай, або Павук”, “Хазяїн”, трагікомедію “Сто тисяч”.

4. Які проблеми письменник порушує у своїх творах?

У своїх творах Карпенко-Карий порушує проблеми соціального, морально – етичного та філософського рівнів. Він наголошує на недопустимості соціальної несправедливості та необхідності її викорінення, розмірковує над змізерненням людської душі, розкриває питання діалектики

матеріального та духовного.

5. Чому твір “Сто тисяч” часто називають трагікомедією?

Згідно з теорією жанрів, трагедією називається така драма, у кінці якої голов­ний герой помирає (звісно, є багато інших ознак, а це тільки поверхове визна­чення). Але “Сто тисяч” побудована на засобах комічного, у творі висміюються людські вади та вади соціального устрою, тож комедійний елемент дуже виразний. Крім того, смерть, тобто спробу самогубства, головного героя аж ніяк не можна назвати героїчною чи викликаною якимись трагічними обставинами (порівняй­мо, наприклад, з античною трагедією). Через це твір визначають як трагікомедію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: творчість І. Карпенка-Карого (8 клас)