Значення творчості Марка Вовчка

І. Марко Вовчок – перша авторка української літератури. (За часів Марка Вов­чка і раніше літературна діяльність була виключно чоловічою професією. Про­те Марко Вовчок змінює цю давню несправедливу традицію, доводячи, що й жінка має що сказати читачеві. У своїх творах письменниця порушує серйозні соціальні проблеми. При цьому вона з жіночою вишуканістю зображує образи з народного життя, психологічно розкриває жіночу душу, звертає увагу на тему непростої жіночої долі.)

ІІ. Значення творчості Марка Вовчка.

1. Фольклорна основа. (Марко

Вовчок багато займалася збиранням фолькло­ру, вивчала звичаї та народну творчість українців. Вона не тільки уводить у свої твори народну мову, традиції, правдиві картини народного побуту, але часто і сюжети запозичує з народної творчості. У творах Марка Вовчка збереглася минувшина нашого народу.)

2. Новий оповідач. (Письменниця відмовляється від розповіді від третьої осо­би, вводячи до своїх оповідань так звану я-розповідь. Тобто оповідач сам знайомить читачів з подіями свого життя. Це робить твори Марка Вовчка більш емоційними, правдивими, а образи людей – яскравішими. Читач ніби сам бачить, як персонаж оповідає

йому свою історію.)

3. Зміцнення жанру соціально-побутового оповідання. (Марко Вовчок звер­нула увагу на соціальну ситуацію в Україні, на анти гуманність кріпаччини. Змалювавши всі страхіття становища покріпачених селян, письменниця зробила і свій внесок у справу боротьби з кріпаччиною.)

4. Виникнення дитячої прози. (Марко Вовчок фактично створила дитячу прозу в українській літературі.)

5. Марко Вовчок і Тарас Шевченко. (Тарас Шевченко дуже прихильно оці­нював творчість Марка Вовчка. Він присвятив письменниці такі рядки:

…Господь послав Тебе нам, кроткого пророка 1 обличителя жестоких Людей неситих. Світе мій!

Моя ти зоренько святая! Моя ти сило молодая! Світи на мене, і огрій, 1 оживи моє побите Убоге серце, неукрите…)

6, Зміцнення авторитету нашої літератури. (Твори Марка Вовчка були при­хильно сприйняті критикою, перекладені багатьма мовами.)

ІІІ. Актуальність творів Марка Вовчка. (Твори письменниці залишаються актуаль­ними і дотепер, бо не тільки змальовують певний історичний проміжок часу, але й розкривають психологію людей, яка, як відомо, з часом не змінюється. Вона порушує не тільки соціальні, але й морально-етичні проблеми, тож тво­ри Марка Вовчка є повчальними і для сучасного читача.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Значення творчості Марка Вовчка