Відповіді до теми: творчість А. Міцкевича

1. Які географічні назви Криму згадано у “Кримських сонетах” А. Міцкевича?

Містечка Алушта, Бахчисарай, Балаклава, фортеця Чуфут-Кале, гори Аюдаг, Кікінеїс та Чатирдаг, степи Акерману, Байдарські ворота, плато Тарханкут.

2. Які ознаки романтизму є в “Кримських сонетах” А. Міцкевича?

Це романтична історія польки Гіотоцької у сонеті “Гробниця Потоцької”, романтичне зображення природи, яка втілює жагу до волі (море, вітер, хви­лі, вітрило, човен, гори та ін. – традиційні образи романтичної поезії), образ поета-романтика,

поета-одинака, поета-вигнанця, звертання до орієнтальних мо­тивів – мурза, мусульмани, мечеть, гарем та ін.

3. Який твір А. Міцкевича можна назвати “Енциклопедією старонольського жит­тя” ?

Поему “Пан Тадеуш”, у якій оспівані стара польська шляхта, литовська і бі­лоруська природа.

4. У яких творах Міцкевича розвинуто ідею польського месіанства?

У поемі А. Міцкевича “Дзяди” та “Книзі польського народа та польського пі­лігримства”. У “Дзядах” Міцевич розповідає про мучеництво польських патріотів, виступає проти російського самодержавства. Назва твору походить від народного

обряду спомину про померлих.

5. Якій землі присвячений твір А. Міцкевича “Пан Тадеуш”? Яким чином А. Міцке – вич змальовує красу Литви і Польщі?

Твір “О Литво, краю мій, ти на здоров’я схожа…”. Красу Литви і Польщі Міц – кевич описує такими словами: “Тим часом душу цю, де звив гніздо одчай. Неси на пригорки, на луки оксамитні, Де води Немана плюскочуться блакитні, Де чер­воніє цвіт зелених конюшин. Де гречка ніби сніг, свиріпа як бурштин…”

6. У чому вбачають лихо для народу герої “Пана Тадеуша”?

Загрозу для народу старі польські пани вбачають у наслідуванні чужоземній моді: “Ох, пам’ятаю я, в мої юнацькі годи Французькі повелись серед поляків моди. На край наш предківський найшла тоді біда: Французиків до нас напли­нула орда, Що кпила з побуту, з релігії святої І ганьбила народ на старопольські строї..,”

7. Як оспівує А. Міцкевич польську минувшину у поемі “Конрад Валленрод” ?

У пісні Валленрода Міцкевич намагається відродити любов до історії Польщі: “Коли б вогонь пісень я перелити вмів У груди слухачів і воскресити, брате, Ми­нувшину святу…”

8. Яка вставна балада з поеми “Конрад Всшенрод” оспівує подвиг принца Альманзора? Балада “Альпухара”, коли король мусульманський Альманзор, оточений іспан­цями біля фортеці Альпухара, залишається серед іспанців для того, щоб своїм ці­лунком заразити ворогів чумою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: творчість А. Міцкевича