Відповіді до теми: “Постмодернізм у літературі другої половини XX століття”

1. Що таке постмодернізм?

Постмодернізм (від англійського ровітосіегпіят) – буквально: те, що відбу вається після модернізму. До культурологічного вжитку слово вніс англійський історик культури Арнольд Тойнбі, який дав періодизацію явища. Цей напрям у мистецтві є наслідком доби розпаду цілісного погляду на світ, доби руйнування звичних систем, розчарування.

2. Назвіть ознаки постмодернізму.

Домінанта постмодернізму диктується пріоритетом індивідуального над уні­версальним, особистості над системою, людини над державою, прагнення

по­вернутися до людської неповторності. Найтиповішою ознакою постмодернізму є глобальне ствердження одвічних, більш важливих, ніж будь-які інтереси держа­ви, прав людини. Головний внутрішній рушій цього напряму – сумнів. Ачьтер – нативному вибору протиставляють широкий спектр рівноправних рішень, мож­ливість вибору варіантів. І те, що оберігає цей напрям від пафосності, – цс іронічність погляду.

3. Якими с зовнішні риси твору постмодернізму?

Твір постмодернізму, як правило, двоплановий. Зовнішній сюжетний ряд зро­зумілий для кожного. Внутрішній – філософський, психологічний, ідеологіч­ний

– зрозумілий для інтелектуалів. Автори часто використовують існуючі сю­жети чи образи з попередньої літератури, переосмислюючи їх по-своєму (як у Пелєвіна, наприклад), тому твір постмодернізму справляє враження, ніби десь це вже було, десь це вже написано. Звертає на себе увагу зумисне переплетення різ­них стилів і жанрів. Самі твори нерідко містять сюжет та ідею на межі філософії та літератури, історії та літератури тощо. Часто вживаються ремінісценції з відо­мих творів, цитати, а інколи переінакшення, так звана лінгвопластика (“пчело – век” Пелєвіна), та ін. Ігрова форма, парадокс підкреслюють ненормальність, нс – справжність пануючого в реальності життя. Велику роль відіграє образ оповідача, оскільки провідною стає нарація, тобто розповідність у тексті. Оповідач надає іро­нічності розповіді, сіє сумнів, робить розповідь напівреальною.

4. Чиї філософські системи були підгрунтям постмодернізму?

Суттєвий внесок в обгрунтування постмодернізму зробили французькі філо­софи постструктуралісти Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж. Батай, а також американський неомарксист Ф. Джеймсон.

5. Назвіть імена письменників, пов “язаних із постмодернізмом.

Першу хвилю постмодернізму пов’язують із відкриттями у галузі природничих наук та наслідками НТР. Тоді працювали такі автори: Дж. Барт (ст. “Література виснаження” та “Література наповнення”, “Плавуча опера”, “Козлоюнак Джайлз” та ін ), Т. Пінчон (програмна новела “Ентропія”), Г. Грасс (“Бляшаний барабан”), Дж. Хеллер (“Пастка-22”), Абрам Герц (“Прогулянка з Пушкіним”), В. Єрофєєв (“Москва-Петушки”), У 80-ті роки сформувалася певна модель поетмодерніст – ського мистецтва, яка дозволила об’єднати під однією назвою “постмодернізм” такі різні твори різних авторів: оригінальна проза І. Кальвіно, свідомо змодельо – вану прозу Умберто Еко (“Ім’я троянди”), різноманітність експериментальної ро­маністики Д. Фаулза (“Колекція пер”, “Маг”, “Жінка французького лейтенанта”) і драматургію С. Шепарда і Т. Інджа, М. Фріша. Сюди ж віднесли П. Зюскінда “Запахи”, К. Рансмайра “Останній світ”, М. Павича “Хазарський словник”. Багато хто з авторів постмодерністської прози, будучи вчсним-філологом, допоміг у тео­ретичному обгрунтуванні: У. Еко, М. Бредбері. Д. Лодж та інші. А. Роб-Грійє на­звав постмодерністську прозу “цитатною літературою”, у якій все переоцінюється

6. Якими були ключові образи постмодернізму?

Це карнавал, лабіринт, бібліотека, божевільня

7. Яким є герой постмодернізму?

За словами У. Еко, це людина, яка почувається незахищеною, їй “дуже неза­тишно у холодному всесвіті”. Постмодернізм пропагує культ незалежної особис тості, індивідуальності, цінність життя якої над усе. Особистість є неповторною.

8. Із якими явищами науки й культури пов’язане виникнення постмодернізму?

Виникнення постмодернізму пов’язане насамперед із розвитком відеотехніки, комп’ютерної техніки та технологій, телебачення, тому що ці технічні засоби на­дають можливість моделювати “другу” реальність. Завдяки цьому, зокрема, виник і такий різновид постмодерністської літератури, як комп’ютерна література або інтернет-літсратура.

9. Назвіть українських письменників-постмодерністів.

Ю. Андрухович, Ю. Іздрик, О. Ульяненко, С. Гіроцюк, В. Медвідь, О. Забуж ко та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Постмодернізм у літературі другої половини XX століття”